Allereerste inwoner van Almere is overleden

De Allereerste Almeerder, Wim Leeman, is overleden op 24 mei 2024. Er is afscheid genomen van hem in kleine kring.

Wim Leeman werd in 1930 te Utrecht geboren. In 1958 begon hij aan een loopbaan bij de Rijkspolitie. In september 1970 reed hij over de Hollandse Brug naar het Nieuwe Land, de latere provincie Flevoland, op weg naar zijn volgende stand- en woonplaats Lelystad, een nieuwe stad met zo’n 3000 inwoners. In 1973 werd hij benoemd tot rayoncommandant van de Zuidelijke IJsselmeerpolders, een gebied tussen de Knardijk en de Hollandse brug, groot 43.000 ha. In de zuidwest punt hiervan zou de nieuwe stad Almere verrijzen.

Op 1 december 1975 werd het Bivak in Almere Haven geopend. Het werd de allereerste bewoning in Almere. In een onbegaanbaar en woest gedeelte van Almere Haven werden acht houten chalets – in ambtelijke taal ‘snelle’ woningen genoemd – in een hofje bij elkaar gezet. De tijdelijke bewoners waren de kwartiermakers van de stad Almere. Op 1 december nam Wim Leeman – naamgever van het Bivak – de sleutels van zijn chalet in ontvangst. Een jaar later, op 30 november 1976, werden de eerste 100 bewoners van de 24 gebouwde woningen begroet. Dit was de eerste schaalsprong van Almere: van ‘snelle’ naar ‘stenen’ woningen.

Het Bivak bestond uiteindelijk 2,5 jaar tot 1978. Wim Leeman vervolgde zijn loopbaan bij de Rijkspolitie tot zijn vervroegd pensioen in 1988. In 2004 keerde hij en zijn partner Don van der Woude – 1978 tot 1980 wethouder van Almere en van 1980 tot 1982 lid van de raad – terug naar Almere. Wim Leeman verloor zijn partner in 2016 en laat twee dochters achter, van wie er één in Almere woont.

Zowel Wim Leeman als Don van der Woude zijn als enig echtpaar dragers van de Bonifatiusspeld, de hoogste onderscheiding van Almere.

Het leven van Wim Leeman is beschreven in het Humanitas levensboek De Allereerste Almeerder: Wim Leeman, dat als e-boek is te downloaden via Stadsarchief Almere: https://bit.ly/3wfpFuz.

Foto 1 dec. 1975: Uitreiking van de sleutels voor het Bivakhuis door landdrost W. Otto aan Wim Leeman (Archief Rijksdienst IJsselmeerpolders)

Geschreven door