Ergernis in raad over houding formerende partijen

De oppositiepartijen in de gemeenteraad zijn ontevreden over wat er met hun inbreng gebeurt in de formatie van een nieuwe coalitie. De zeven formerende partijen willen daarover pas volgende week uitsluitsel geven.

Lesley van Hilten (VVD) zei na overleg met de oppositie dat de nieuwe coalitie een slechte start maakt in de samenwerking met de rest van de raad. Zij verwees naar de afspraak dat drie onderwerpen (jeugdhulp, woningbouw en financiën) raadsbreed besproken zouden worden. “Maar dat bleef beperkt tot het mogen inleveren van een inlegvel”, zei Van Hilten.

Raadslid Hassan Buyatui van Denk toonde zich bezorgd over het uitblijven van een nieuwe, stabiele coalitie. Hij twijfelt aan de intentie om een zo breed mogelijk draagvlak voor de coalitie te smeden. Nu de ChistenUnie alsnog is afgevallen, wil hij weten welke andere opties verkend zijn.

Namens de onderhandelende partijen zei PvdA-raadslid Aya Selman dat zij zich in de afrondende fase bevinden en dat de resultaten nog niet rijp zijn om naar buiten te brengen. “We waarderen uw geduld”, zei ze namens de zeven partijen, maar ze negeerde alle vragen van de oppositie. De critici vinden dat over het formatieproces weinig gecommuniceerd is. Van zo groot mogelijk draagvlak in de raad is volgens hen niets gebleken.

“We vinden dat de raad niet serieus wordt genomen en de mensen in de stad helemaal niet”, zei Buyatui die een debat had aangevraagd. Van 50-Plus kwam het verzoek om de inbreng van de niet-formerende partijen met de hele raad te bespreken. Selman zei dat de coalitie de hele raad een uitgestoken hand heeft geboden. Maar de raad krijgt niet voor het debat van volgende week uitsluitsel over wat het resultaat van hun inbreng is.

Foto Marcel Hamminga

Geschreven door