‘Goedkope woning toewijzen moet rechtvaardiger’

De woonruimteverdeling in Almere kan eerlijker als de gemeente het genuanceerde puntensysteem van Amsterdam overneemt. De spelregels voor huisvesting van goedkope woningen van Almere doen geen recht aan de woningnood.

Dat standpunt heeft het Cliënten Beraad Almere (CBA) ingenomen. De nood aan woningen moet volgens deze plaatselijke organisatie van woonconsumenten zwaarder wegen dan woonwensen. Op die manier is de toewijzing rechtvaardiger, vindt het CBA.

Voor een huurwoning van maximaal 880 euro hanteert de gemeente verdelingsregels. De bestaande regels zijn niet zo toegespitst als die sinds vorig jaar in Amsterdam gelden. Woningzoekenden die daar het hardst een woning nodig hebben, krijgen een betere kans op een dak boven hun hoofd.

Goedkope huurwoningen zijn zowel in Almere als Amsterdam schaars. In Almere geldt voornamelijk de wachttijd als criterium. John van der Pauw van het CBA: “Er moet hier iets anders meetellen dan ‘je wacht maar op je beurt’. In de spelregels kun je objectieve woningnood waarderen en zo de kans op een woning vergroten. Die hadden we voorheen ook in Almere. Het voorbeeld van Amsterdam is een veel  fijnmaziger puntensysteem.”

Amsterdam en omliggende gemeenten hanteren een systeem waarbij ook de situatie van woningzoekenden meeweegt. Een inwonend gezin verwerft zo meer punten en ook een gezin met kinderen na een scheiding. Ook kunnen gegadigden gestraft worden met puntenaftrek, bijvoorbeeld wanneer zij zonder afmelding niet naar een aangeboden woning komen kijken.

Mensen in het onderwijs, de zorg en bij de politie krijgen ook extra punten, omdat zij in die regio hard nodig zijn.

Geschreven door