Nieuwe coalitie ontmoet felle tegenstand van rechts

Verschillende partijen in de gemeenteraad gaan op geen enkele manier in op de oproep om gezamenlijk de stad te besturen. Oppositiepartijen VVD en PVV hebben de nieuwe coalitie nog net niet de oorlog verklaard.

Donderdagavond presenteerden zeven fracties hun coalitieakkoord aan de raad. Lesley van Hilten van de VVD noemde dat “het slechtste akkoord dat Almere ooit gekend heeft”. Namens de PVV had Annette Raijer het over “utopische linkse hobby’s” waarmee, volgens haar, schaamteloos de stad wordt afgebroken.

Steun voor de coalitie kwam van Bij1, waarvoor Georgine Panhuijsen sprak over “een frisse wind”. Andere fracties zeiden de plannen van de nieuwe samenwerking op inhoud te zullen beoordelen. Zo toonde Ton Theunis (Almere Partij) zich enthousiast over het plan het kasteel af te bouwen en daar ook woningen te bouwen.

De ChristenUnie toonde zich blij met belangrijke onderdelen van het akkoord, zoals de versnelde woningbouw en het voornemen om de financiën structureel op orde te brengen.

Hassan Buyatui van Denk uitte vooral veel kritiek op het proces van de formatie. Hij neemt het de formerende partijen kwalijk dat zij, na het opstappen van de ChristenUnie uit de onderhandelingen, niet bij andere partijen zochten naar brede steun.

“Deze coalitie lost geen enkel probleem op, maar creëert die juist” klonk het verwijt van de VVD op de plannen van PvdA, D66, SP, GroenLinks, Leefbaar Almere, CDA en Partij voor de Dieren. “We stevenen af op een financiële afgrond” zei Lesley van Hilten. Volgens haar kan de nieuwe coalitie niet tot bezuinigingen komen. (foto: de fractievoorzitters van de nieuwe coalitiepartijen)

Geschreven door