Meer inzicht in beheer door Strategisch assetmanagementplan

Het college heeft het Strategisch assetmanagementplan (SAMP) voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte vastgesteld. Dit Strategisch assetmanagementplan laat zien hoe het beheer van de openbare ruimte bijdraagt aan een aantrekkelijke stad.

Een stad om in te wonen, werken en te recreëren, en wat er financieel nodig én mogelijk is om dit in de toekomst goed te kunnen blijven doen. Inzichten die in de nieuwe raadsperiode moeten helpen in de afweging van oplossingen. 

Vraag aan Almeerders wat zij aan de stad waarderen en zij vertellen dat groen en water altijd dichtbij zijn en dat er een snelle en veilige infrastructuur is met gescheiden busbanen, fietspaden en dreven. Deze en andere kenmerken van de Almeerse openbare ruimte zijn van grote betekenis om hier fijn te kunnen wonen, werken en recreëren. 

Maar het vasthouden van die waarden voor de stad gaat niet vanzelf. Hilde van Garderen, wethouder Beheer Openbare Ruimte: ‘Stel je voor, je hebt thuis op precies hetzelfde moment een wasmachine, een droger en een koelkast gekocht. De levensduur van deze producten is rond de vijftien jaar. Dit betekent dat je over ongeveer vijftien jaar al deze producten tegelijk zult moeten vervangen. Mits je ze goed schoon houdt en onderhoudt. Mocht een van de producten eerder stuk gaan, dan is het handig om daar op voorbereid te zijn. Voor onze openbare ruimte geldt precies hetzelfde.’

Almere is een jonge stad waarbij alle onderdelen in de openbare ruimte bij de aanleg vrijwel gelijktijdig zijn aangelegd. Verouderde onderdelen van de openbare ruimte worden nu al vervangen en de komende jaren volgen nog veel meer zaken die het einde van hun levensduur bereiken. Het Strategisch assetmanagementplan kijkt ver vooruit en heeft berekend dat de kosten voor onderhoud en vervanging gemiddeld ieder jaar zullen toenemen. In het jaar 2030 is circa € 23 miljoen meer nodig en in 2050 circa € 44 miljoen meer dan we dit jaar besteden aan de openbare ruimte. In het plan worden oplossingsrichtingen en een financieringsmogelijkheid beschreven die het samen mogelijk maken dat het onderhoudsbudget meegroeit met de toenemende onderhoudsbehoefte van de openbare ruimte.

Daarnaast staat de stad voor grote opgaven. De klimaatverandering, de groei van de stad, de ontwikkeling naar circulair en duurzaam en het behoud van het groenblauwe karakter. Onderwerpen die vragen om vooruit te kijken. Het Strategisch assetmanagementplan helpt om met meer inzicht vooruit te kijken en de middelen optimaal in te zetten. Door juist die maatregelen te nemen die het hardst nodig zijn in de openbare ruimte en het meest bijdragen aan de stad en haar inwoners.

Foto Facebook

Geschreven door