Quotum aangepaste woningen voor ouderen stuit op bezwaren

Een pleidooi voor de bouw van een fors aantal woningen dat geschikt is voor ouderen, krijgt in de gemeenteraad weinig steun. Er is wel sympathie voor het voorstel van 50-Plus, maar de eis dat het om dertig procent van de nieuwe woningen moet gaan, stuit op bezwaren.

Raadslid Jan Bouwma stelde het plan voor omdat daardoor de leefomstandigheden van ouderen verbeterd kunnen worden. Die staan nu centraal in een discussie over de sociale staat van Almere, die onder andere gaat over eenzaamheid bij ouderen.

Veel raadsleden vinden eisen aan woningen niet passen in die discussie. Wethouder Froukje de Jonge waarschuwt bovendien dat nieuwe eisen aan de woningbouw een belemmering extra zijn. Zij wijst er ook op dat veel ouderen nu geen huisvestingsprobleem hebben omdat zij bij een verhuiswens ook een woning achterlaten.

Bouwma hield vast aan zijn eis levensloopbestendige huizen te bouwen voor ouderen. De wethouder kreeg steun voor haar argument dat het verlangde percentage extreem veel woningen betreft. “De nood geldt voor veel urgente groepen, maar dertig procent is meer dan we nu nodig hebben”, zei de wethouder.

Geschreven door