Week tegen Eenzaamheid: Houd afstand maar houd contact

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid (1 tot 8 oktober) maken we in Almere eenzaamheid meer bespreekbaar. De helft van de Almeerders voelt zich wel eens eenzaam, waarvan een deel met ernstige eenzaamheid kampt. De coronacrisis kan deze gevoelens verergeren.

In de Week tegen Eenzaamheid hebben De Schoor, VMCA, de gemeente, wijkteams en andere organisaties extra aandacht voor manieren die mensen helpen om weer meer in verbinding te komen met anderen.

Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Bijvoorbeeld door een scheiding of verhuizing. Ook veel jongeren voelen zich eenzaam-zeker nu. Onder senioren zijn de cijfers van eenzaamheid het hoogst. Door hun verhoogde risico kan de coronacrisis voor hen – maar ook voor anderen- een extra moeilijke periode zijn. Er zijn mensen ziek geworden en overleden. Sommige mensen verliezen hun baan. En veel dingen die het leven mooi maken gaan niet door. Toch is er nog veel mogelijk en willen veel mensen er voor elkaar zijn, met inachtneming van de RIVM-maatregelen. De afgelopen tijd zijn er veel hartverwarmende initiatieven ontstaan. Samen kunnen we eenzaamheid tegengaan, door kleine en grote gebaren. Wethouder Welzijn Roelie Bosch spoort iedereen aan om extra oog voor elkaar te hebben: “het is altijd goed om aandacht voor elkaar te hebben en juist nu is dat extra belangrijk. Met kleine dingen kan je al veel bereiken. Spreek bijvoorbeeld even met de buren over de schutting, stuur eens een kaartje of vind eigen manieren om contacten te leggen en onderhouden.” Voor meer inspiratie kunnen Almeerders kijken op: www.eentegeneenzaamheid.nl en voor mogelijkheden in de stad op www.almere.nl/eenzaamheid

De Week tegen Eenzaamheid is een landelijk initiatief vanuit het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), met als doel aandacht voor initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan.

Geschreven door