Uit het stadhuis | De woningnood is immens groot in Almere

Donderdagavond 11 mei behandelde de raad op de Politieke markt twee onderwerpen waar de woningnood in Almere mee te maken heeft.

Eerst was de behandeling van de locaties ( de Binderij, het Fanny Blankers-Koen Sportpark, en Nobelhorst) voor de bouw van 600 flex (nood) woningen aan de beurt. De gemeente wil drie keer 200 tijdelijke woningen extra bouwen. Dit is buiten de reeds 400 toegezegde woningen in Almere Buiten en het Annapark.

Een uur later was de vestiging van statushouders het onderwerp van bespreking. Het rijk en de provincie eisen dat Almere aan zijn verplichting voldoet voor het plaatsen van statushouders. De coalitie zit hier behoorlijk door in de problemen. Plaatsen van deze groep en urgenten is een groot probleem. Mensen die een andere woning willen komen al helemaal niet aan de beurt. Zorg dat je het verplichte quotum voor het verstrekken van woningen aan statushouders haalt, anders gaat de provincie dat doen op kosten van Almere heeft de bestuur te horen gekregen. Iedereen snapt dat dit dan natuurlijk een brevet van onvermogen is. Daarom is wethouder de Jonge met verschillende opties bezig om uit de inpassen te komen.

Gezien de woningnood, er zijn gewoon te weinig sociale woningen, is de situatie niet meer houdbaar. De gemeente voldoet bewust niet aan de normen gesteld door het rijk. 30% van de woningen dienen te vallen onder de sociale woningbouw. Helaas zitten we in Almere op de 24%.

Door de grote wachtlijsten en de druk van hogere overheden loopt daardoor de spanningen in de coalitie op. Door het liberale woningbeleid (willen zo minmogelijk sociale woningbouw) loopt de woningnood met rasse sprongen omhoog. Nu was de hoop gevestigd op de SP maar die heeft aangegeven het coalitie akkoord niet open te willen breken. Inmiddels meld Almere DEZE WEEK dat D66 nu wel die afspraken ter discussie wil brengen.

Een van de slachtoffers van dit beleid is Julia de Reus, alleenstaande moeder van drie kinderen. Vanaf haar 4e jaar woont ze in Almere, haar kinderen zijn hier geboren, is actief in de stad. Vanaf begin Juni moet ze haar koophuis verlaten (dat moest verkocht worden) Het enige is dat zij en haar ex niet meer samen verder willen. Ondanks dat ze werk heeft kan ze geen huurhuis krijgen ivm de wachtlijst problematiek. Ook kan ze met haar inkomen de hypotheek niet rond krijgen. Ze is geen urgent geval voor de gemeente. Ze heeft op dit moment nog een woning. En het ergste is omdat ze niet verslaafd, geen delinquent is, nog niet dakloos is wordt ze dus niet geholpen. Men verwijst naar de gezinsopvang van het Leger Des Heils. Echter gaan die tot hulp als er niet meer dan 2 kinderen zijn.. Haar middelste kind is ook nog eens autist en geeft dus nog extra probleem. Ze is al heel lang bezig om een urgentie te krijgen. Maar ja dat gaat niet zo makkelijk in Almere. Gevolg is straks op straat en de kinderen uit huis geplaatst. Nog meer leed dus voor het gezin.

Luister naar haar verhaal en de reactie van raadsleden en de wethouder.

Julia de Reus, alleenstaande moeder van drie kinderen.

Kees Sanderse, Fractie voorzitter CDA

Hans van Dijk, Fractievoorzitter CU

Johan de Leeuw, fractievoorzitter APOPA

Shadi Nikshomar, Raadslid GroenLinks

Froukje de Jonge, Wethouder CDA

Geschreven door