Woningcorporaties zien groeispurt woningbouw wel zitten

Almeerse woningcorporaties zien serieuze mogelijkheden om binnen twee jaar een aanzienlijk aantal nieuwe woningen te bouwen. Dat is gebleken tijdens de voorbereiding van het nieuwe college. Voor een overleg over de realisatie van grote aantallen woningen, zijn de corporaties aangeschoven.

Een flinke impuls voor de woningbouw is een duidelijke breuk met de oude coalitie met de VVD. De afgelopen jaren werden in Almere nauwelijks grote aantallen woningen gebouwd en zeker niet voor mensen met een laag inkomen.

De nieuwe coalitie met PvdA en GroenLinks zet fors in met 40 procent sociale huurwoningen. De zeven partijen vinden het pas aangenomen Aanvalsplan Woningbouw onvoldoende en kiezen voor versnelling. De nieuwe sociale huurwoningen zullen gespreid over de stad gebouwd worden.

Almere gaat met het nieuwe akkoord meer aandacht geven aan de verhuisketen. Verder wordt samen met de woningcorporaties een plan voor een passende woningtoewijzing gemaakt. Daarbij wordt gekeken naar de mate van urgentie. Het college kiest daarbij voor dertig procent urgent tegen zeventig procent zonder urgentieverklaring.

Onderzocht wordt of het mogelijk is dat de gemeente startersleningen verstrekt.

Opvallend is dat de villawijk Overgooi, ooit bedoeld als overloop van ’t Gooi, een gewone stadswijk wordt en voorzieningen krijgt die daar bij horen. De coalitie wil ook bouwen op het Odeonpark achter het politiebureau. Dat moet een hoogstedelijk gebied worden, dat aansluit bij het huidige centrum. Op het terrein moet wel ruimte blijven voor de komst van de vierde Technische Universiteit van Nederland. (foto: Aya Selman, PvdA en Kjell van Wijlandt, PvdD, tekenen het akkoord)

Dinsdagavond brengt Omroep Almere uitgebreide interviews met de fractievoorzitters in beeld.

Geschreven door