Zwijndrechter eiste geheime informatie over burgemeester

Uit stukken over een uitspraak van de bestuursrechter Midden-Nederland blijkt, dat een inwoner van Zwijndrecht vorig jaar openbaarmaking heeft gevraagd van geheime stukken over de benoeming van burgemeester Hein van der Loo.

De inwoner van de gemeente waar Van der Loo tot maart vorig jaar burgemeester was, verlangde inzage in de benoemingsprocedure en over het onderzoek naar zijn geschiktheid (assessment) voor de post in Almere.

De rechter heeft alle verzoeken afgewezen omdat geheimhouding soms over persoonsgegevens gaat. De gemeenteraad van Almere, die eerder door de Zwijndrechter was benaderd, heeft terecht de geëiste informatie mogen weigeren. Er rust een geheimhoudingsplicht op alle kennis die de Vertrouwenscommissie kreeg voor de selectie van de nieuwe burgemeester.

De Zwijndrechter wilde van de Almeerse raad ook informatie over onkosten, met name woonkosten, maar ook die voor verhuizing en vervoer van de burgemeester.

Om welke voormalige stadgenoot van Van der Loo het gaat, wordt door de rechtbank niet bekend gemaakt. De uitspraken zijn woensdag aan de gemeenteraad gestuurd. De eiser kan nog in hoger beroep gaan bij de hoogste bestuursrechter, de Raad van State.

Geschreven door