Almeerse zonnepanelen in top stroomproductie van regio

Almere hoort in de regio Amsterdam tot de gemeenten waar veel stroom wordt opgewekt met zonnepanelen. Per vierkante kilometer gaat het in Almere om 1,56 megawatt.

De stroomproductie ligt daarmee hoger dan gemiddeld in de Metropoolregio en ook hoger dan in Amsterdam. Alleen Haarlem, Uithoorn en Aalsmeer scoren hoger.

Vorig jaar is het vermogen van zonnepanelen over het hele land met 22 procent gestegen. In de hele regio stond voor 1,03 megawatt aan elektriciteit opgesteld. Het gemiddelde in het hele land bedraagt 0,71 procent. Almere scoort dus meer dan het dubbele.

In de Metropoolregio staat Almere op de vierde plaats van opgewekte stroom. Plaatsen in ’t Gooi, Landsmeer en Zandvoort scoren extreem laag.

Van de dertig gemeenten in de regio hadden er veertien een opbrengst van een miljoen watt of meer. Woningen met zonnepanelen waren vorig jaar landelijk goed voor ruim 10 gigawatt aan vermogen.  

Geschreven door