Brief van Tjeerd Herrema aan burgemeester Franc Weerwind

Geachte Burgemeester, Beste Franc

Al schrijvend aan mijn ontslagbrief conform art.43 lid 1 gemeentewet, luister ik het raadsdebat van donderdag 14 juni af. Daar valt veel over te zeggen met name over de bijdrage van de VVD en D66. Daar zullen nog wel de nodige discussies over gevoerd worden, maar is niet de reden dat ik u schrijf.

De reden ligt bij de opmerkelijke uitspraak van wethouder Hilde van Garderen die op 1.17 uur van het videoverslag verklaart op de vraag van de heerMalotaux (CDA) of ook het college het vertrouwen heeft opgezegd nu hij dat uit de woorden van de heer Herrema begrepen heeft? Wethouder van Garderen antwoord dan namens het gehele college: dat mag u er niet uit opmaken en herhaalt het standpunt van het college op dinsdag ingenomen om eerst het onderzoek af te wachten en dan een standpunt in te nemen. Dat was inderdaad het standpunt dinsdag maar dat standpunt werd in de extra collegevergadering van donderdag vanaf 17 uur verlaten. Naar aanleiding van het signaal van de fractievoorzitters van CU, VVD, GL en D66 dat het vertrouwen in mij was opgezegd heb ik de voorzitter van het college daarover geïnformeerd en is donderdagmiddag een extra collegevergadering geweest. Op mijn nadrukkelijk verzoek is toen ook de vertrouwensvraag gesteld en hebben alle aanwezige collegeleden behalve Jerzy Soetekouw elk afzonderlijk bevestigd dat er geen vertrouwen meer was en dat zij zich aansloten bij de conclusie van de fracties. Deze mededeling was en is voor mij een essentieel onderdeel voor mijn motivering waarom ik ontslag neem. De werkwijze van de genoemde fracties en ook de collegeleden die zich niet hielden aan het besluit van dinsdag daarvoor, samen met het politieke gegeven dat zowel de fracties als de collegeleden van die partijen het vertrouwen opzeggen is de reden waarom ik mijn ontslag indien.

Nu mevrouw van Garderen dit ontkent in het openbaar in de raadszaal ook nog namens het gehele college wordt het geheel mistig. Los van de beoordeling van de gang van zaken is het ontkennen van de gang van zaken vast een vergissing geweest of ik heb zitten dromen in de bewuste vergadering.

Dit element is voor mij wezenlijk in de afweging voor mijn ontslag. Graag wil ik via u het college en de raad vragen helderheid te verschaffen over de gang van zaken. Ik ga ervan uit dat hierin bevestigd wordt zoals de heer Malotaux terecht vraagt namelijk dat het vertrouwen door de collegeleden minus 1 ook is opgezegd. Zodra deze bevestiging er is zal ik mijn ontslagbrief afronden.

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Herrema


Geschreven door