“Als iets kan, hoef je het nog niet doen“ | Column Tjeerd Herrema

Het CDA en de CU met elk maar 2 zetels hebben goed onderhandeld om op het Bijbelse getal van 7 wethouders uit te komen. Zes wethouders zoals nu, met CDA/CU samen straks één wethouder zou gezien de getalsverhouding een veel logischer uitkomst zijn. Bij 7 wethouders worden CDA en CU flink overbedeeld (1 wethouder per 3,4 zetel), bij 6 wethouders en 1 voor CDA/CU worden de PvdD en LA overbedeeld maar minder (1 wethouder op 4 zetels). LA is na 2 jaren met een gedeelde wethouder wel toe aan een eigen wethouder en de PvdD heeft een eigen wethouder nodig om de overstap naar het stadsbestuur waar te maken.

Bovendien is met 6 wethouders de stad goedkoper uit. Tenslotte maakt een miljoen euro in vier jaar voor veel kleine subsidieontvangers een wereld van verschil. Bovendien heeft het CDA afgelopen jaren al goed geoefend samen met Leefbaar Almere met een capabele wethouder. Dat kan van de CU-wethouders afgelopen jaren niet altijd gezegd worden. Zo heeft de wethouder onderwijs weinig op onderwijs laten zien en loopt zij met haar aanpak lerarentekort achter de feiten aan. Het tekort is alleen maar toegenomen terwijl Almere al landelijk koploper lerarentekort is waarbij het onduidelijk is waar al die miljoenen zijn gebleven die Almere toegekend heeft gekregen na lang wachten op een aanpak.
Meer wethouders leidt ook tot meer versnipperde portefeuilles dus meer intern overleg en afstemming. Met zes wethouders is de stad prima te besturen zelfs met minder.

Veel belangrijker is hoe je het organiseert en de cultuur van besturen. Over dit laatste zo wezenlijke aspect van besturen komt nog weinig uit de wel erg dichte deur naar buiten, terwijl er toch een levensgroot probleem op het nieuwe bestuur wacht met de laagste opkomst ooit in Almere. De schok op de verkiezingsavond lijkt snel voorbij. Je zou meer openheid en betrokkenheid van niet coalitiepartijen en de stad verwachten als antwoord hierop maar we zien het tegendeel. Als het waar is wat vertrekkend wethouder Jan Hoek per ongeluk eruit flapte dat het nieuwe bestuur donderdag 30 juni wordt geïnstalleerd, dan zal van dat open gesprek met de stad weinig meer verwacht kunnen worden want veel ligt dan al vast.

De vraag blijft waarom voor het aantal wethouders persé dat Bijbelse getal 7 terwijl het getal 6 het engellennummer is dat staat voor de bescherming van de zwakkeren. Daar kunnen juist CDA en CU prima mee voor de dag komen zou je denken en het is tevens een mooie titel voor het coalitieakkoord. Het getal zes staat ook voor harmonie en liefde dan komt het met dat collegiaal bestuur deze periode ook wel goed. Je kunt met 6 vergeleken met 7 nog wat spelen en als je het omdraait is het plotseling 9. Niet dat 9 wethouders te ambiëren is, de negen is al door het nieuwe college in Amsterdam geclaimd met voor het eerst 9 wethouders die nog net aan de tafel in de raadszaal passen. Aan de niet aanwezige collegetafel in de raadszaal in Almere is plaats genoeg, maar mijn moeder zei altijd al: “Als iets kan hoeft je het nog niet te doen!!”

Geschreven door