Flevoziekenhuis vaccineert hoog-risicopatiënten tegen coronavirus

Het Flevoziekenhuis gaat vanaf woensdag 31 maart een groep van ruim duizend kwetsbare hoog-risicopatiënten vaccineren tegen het coronavirus. Het gaat om mensen die volgens de Gezondheidsraad met voorrang een vaccinatie moeten krijgen omdat zij een extra hoog risico hebben om ernstig ziek te worden of te overlijden door COVID-19.

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd wie er in deze groep ‘hoog-risicopatiënten’ vallen.

Vaccinatie in de binnenstraat

De patiënten wordt tweemaal gratis een vaccinatie met het vaccin Moderna aangeboden. Patiënten beslissen zelf of zij hier gebruik willen maken. De eerste vaccinatie vindt plaats in de periode van 31 maart t/m 9 april. De tweede vaccinatie volgt vier weken later van 29 april t/m 11 mei. Beide vaccinaties worden gegeven in het Flevoziekenhuis. In de binnenstraat wordt daarvoor een vaccinatielocatie ingericht. Patiënten worden vanaf de hoofdingang naar de vaccinatielocatie geleid.

Uitnodiging per brief en telefonisch

De patiënten die in aanmerking komen voor deze vaccinatieronde zijn vorige week per brief uitgenodigd en vervolgens telefonisch benaderd om 2 afspraken in te plannen voor een vaccinatie. U hoeft zelf dus geen contact op te nemen.

Selectie volgens strikte landelijke richtlijnen

De patiënten zijn volgens strikte landelijke richtlijnen geselecteerd. Het betreft  patiënten met aandoeningen aan het afweersysteem, ernstig nierfalen of die om een andere reden hoog risico hebben op complicaties. Er is voor deze groep patiënten een beperkt aantal vaccins beschikbaar gesteld. Mochten vaccins niet gebruikt worden, dan worden deze verdeeld volgens een reservelijst. Het Flevoziekenhuis heeft geen ruimte om af te wijken van deze richtlijnen en / of vaccinaties aan andere patiënten ter beschikking te stellen.

Andere risicopatiënten

Het ministerie van Volksgezondheid onderscheidt naast hoog-risicopatiënten ook nog andere risicopatiënten. Omdat er nog niet genoeg vaccins zijn voor iedereen, worden zij op een later moment gevaccineerd. Of dat gebeurt bij de GGD, bij de huisarts of in het ziekenhuis is op dit moment nog niet bekend. Op de website www.coronavaccinatie.nl leest u meer over de volgorde van de vaccinaties.

Moderna-vaccin

Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten dat hoog-risicopatiënten het vaccin Moderna krijgen. Natuurlijk voldoet dit vaccin aan alle veiligheidseisen. In dit filmpje vertelt prof. Marjolein van Egmond meer over de werking en veiligheid van coronavaccins. Marjolein van Egmond is aan Amsterdam UMC verbonden als hoogleraar Immunologie. Voor veelgestelde vragen en de antwoorden: kijk op Vraag en antwoord coronavaccin Moderna | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (cbg-meb.nl).

Dubbele uitnodiging

Het kan gebeuren dat u een dubbele uitnodiging ontvangt, omdat u bijvoorbeeld bij twee ziekenhuizen in het systeem staat. Is dat bij u het geval? Dan vragen wij u van één uitnodiging gebruik te maken en u af te melden bij het ziekenhuis waar u de vaccinatie niet komt halen.

Bij klachten, blijf thuis

Als u klachten heeft die kunnen passen bij corona (verkoudheidsklachten, verhoging/koorts benauwdheid, hoesten, verlies van smaak en reuk) kunt u niet naar de vaccinatieafspraak komen. Blijf thuis en laat u testen.

Afspraak wijzigen?

Heeft u een afspraak gemaakt voor vaccinatie en wilt u deze wijzigen? Neem dan contact op met telefoonnummer 036 868 9704.

Geschreven door