Almere, Huurdersorganisatie 3HO en 3 Almeerse woningcorporaties tekenen prestatieafspraken Focus op nieuwbouw en de zorg om duurzaam samenleven

Huurdersorganisatie 3HO, de gemeente Almere en de woningcorporaties de Alliantie, GoedeStede en Ymere hebben nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Het gaat om afspraken over de periode 2020-2024. Deze afspraken worden elk jaar via een werkagenda concreter gemaakt. Net als vorige jaren ligt de focus op nieuwe en duurzame woningen voor mensen die zijn aangewezen op een betaalbare huurwoning.

De partijen zien de grote vraag naar sociale huurwoningen in de stad, die ook blijkt uit het woningbehoefteonderzoek. Als de gemeenteraad de nieuwe woonvisie heeft vastgesteld, maken partijen verdere afspraken over het aantal nieuwe woningen. 

Julius Lindenbergh, wethouder wonen, licht toe. “We gaan samen werken aan het uitvoeren van een programma. Mensen met een laag inkomen krijgen zo meer kans om een woning te vinden. We zoeken locaties, maken plannen en houden de planning goed in de gaten.”

Woonagenda

Voor huurdersorganisatie 3HO is het ook belangrijk dat de gemeente de woonvisie snel uitwerkt in een stedelijk woningbouwprogramma. Voorzitter Hans Koelman van de gezamenlijke huurdersorganisaties 3HO ziet ook dat de woningnood enorm groot is. “Er zijn heel veel mensen op zoek naar een huis. Ze moeten lang wachten op een betaalbare huurwoning in Almere. Ook moeten we ouderen proberen over te halen om te verhuizen naar een meer geschikte woning. En het liefst in hun eigen vertrouwde buurt. Die woningen moeten er dan wel zijn”, zegt Hans.

Wonen met zorg

De Almeerse corporaties zien nog een onderwerp dat veel aandacht nodig heeft: het huisvesten van kwetsbare mensen. De corporaties maken zich hard voor voldoende en goede woningen voor deze groep. Ook maken ze met de gemeente en zorginstellingen afspraken over passende zorg en begeleiding voor huurders die dat nodig hebben. Kim Ronner, regiomanager bij Ymere bevestigt dat met deze afspraken kwetsbare bewoners goed moeten kunnen landen in hun nieuwe omgeving. Daarbij hebben de corporaties ook oog voor de leefbaarheid in de buurten.

Geschreven door