Huidige geluidswallen onvoldoende door toename verkeer

De gemeente Almere erkent dat er sprake is van geluidsoverlast voor bewoners van huizen langs de verschillende dreven. In de mobiliteitsvisie wordt als voorbeeld de wegen in Haven genoemd. Dat komt omdat de geluidswerende maatregelen altijd berekend waren op een stad met 180.000 inwoners. Inmiddels wonen er meer dan 210.000 mensen in de stad en betekent dat meer geluidsoverlast, waar geen rekening mee is gehouden. In de mobiliteitsvisie staan geen oplossingen voor het probleem, wel wordt een onderzoek aangekondigd.

Nieuwe buslijnen
Dat de stad groeit heeft ook consequenties voor het aantal bussen dat gaat rijden. Woonwijk Duin wordt aangesloten op het busnetwerk. De bus krijgt daar geen aparte baan, maar gaat op de gewone weg rijden. Er komt wel een nieuwe busbaan van station Almere Poort naar de Hollandse Brug. Dit om de regionale bussen sneller te laten rijden.

Ook de wijk Nobelhorst krijgt een reguliere busdienst, nu rijdt er een buurtbus. De villawijk Hout en de wijk Oosterwold moeten wachten op OV. De gemeente ziet geen kans voor een stadsdienst, maar denkt er aan om de bus naar Zeewolde door die wijken te laten rijden.

Elektrische bussen
Door de groei van de stad moeten er 10 tot 20 nieuwe bussen gaan rijden, maar die mogen geen vervuilende uitlaatgassen meer uitstoten. Ze moeten op waterstof of elektriciteit rijden. En dus moeten er ook oplaadstations en tankpunten voor de bussen komen.

Verplicht laadpalen bij nieuwbouw
Steeds meer Almeerders stappen over op elektrische auto’s. Wekelijks komen er 2 tot 5 laadpalen bij. Dat is onvoldoende om de groei van het stekkerrijden bij te benen. Daarom laat de gemeente op strategische plekken in de stad snellaadstations toe. Ook gaat de gemeente zelf laadpalen neerzetten in de straten en die goed verdelen over de gehele stad, zodat overal wel een paal in de buurt te vinden is. En wie iets nieuws gaat bouwen moet naast een parkeernorm en fietsenstalnorm ook verplicht parkeerplaatsen aanleggen met een laadvoorziening voor elektrische auto’s.

Flats bij de stations
In het mobiliteitsplan staat dat de gemeente verwacht dat de snelwegen A1 en A6 in 10 jaar tijd weer zijn dichtgeslibd en dat de file’s van voor de verdubbeling terug zijn. De gemeente wil daarom dat meer mensen met de trein naar hun werk gaan. Om die reden gaat Almere veel flats bouwen bij en rondom treinstations. De eerste berekeningen laten zien dat alleen al bij Almere Centrum meer dan 7.000 woningen kunnen komen. Ook in Buiten en Poort is ruimte bij de stations om appartementen te bouwen.
Bron Omroep Flevoland

Geschreven door