Werkzaamheden busbaan Hollywoodlaan

Werkzaamheden busbaan Hollywoodlaan

Maandag 5 juli beginnen onderhoudswerkzaamheden aan de busbaan Hollywoodlaan. Het gaat om de busbaan tussen het Nathalie Woodpad – Romy Schneiderweg en de Ziekenhuisbrug – Meeresteinkade en tussen de Hollywoodlaan en de Ziekenhuisbrug – Meeresteinkade. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 23 juli 2021.

Het asfalt van de busbaan wordt vervangen. Ook de huidige betonnen bushalteplaatsen worden van asfalt. Ver­der vervangen wij de stootplaten bij de Judy Garland­brug nabij het Flevoziekenhuis. De werkzaamheden worden uitgevoerd in drie fasen.

Fase 1

Voorbereidende werkzaamheden

Om de bussen te kunnen omleiden zijn er van maan­dag 5 tot en met vrijdag 9 juli werkzaamheden op een aantal locaties meld de gemeente

Hollywoodlaan

In de Hollywoodlaan wordt de drempel ter plaatse van het fietspad verwijderd. Aan de kant van de aansluiting van de Hollywoodlaan met de busbaan maken we het mogelijk om van en naar de busbaan te rijden. De Hollywoodlaan is gedurende twee à drie dagen afgesloten voor al het verkeer tijdens werk­uren (7.00 tot 19.00 uur). Het bestemmingsverkeer wordt omgeleid via de Marty Feldmanstraat. Bewoners kunnen parkeren in de omliggende straten. Het ver­keer dat ten zuiden van de busbaan moet zijn, rijdt via de Romy Schneiderweg. De bewoners van het Peter Sellershof rijden via de Marty Feldmanstraat.

Tijdelijke keerlus tussen Romy Schneiderweg en Simone Signoretstraat

Op de groenstrook onder de hoogspanningsleidingen tussen de Romy Schneiderweg en Simone Signo­retstraat komt een tijdelijke keerlus voor de bus­sen van Keolis. Daarom is het wandelpad door de groenstrook parallel aan de busbaan afgesloten voor voetgangers en fietsers in de periode van maandag 5 tot en met vrijdag 23 juli.

Fase 2

Vernieuwen busbaan en Judy Garlandbrug

Maandag 12 juli (07.00 uur) beginnen de werkzaamhe­den aan de busbaan zelf. Deze duren tot en met vrijdag 16 juli (04.00 uur). Naast het vervangen van het asfalt en de betonnen halteplaatsen, herstellen we ook de oprit van de Judy Garlandburg bij het Flevoziekenhuis. De betonnen platen tussen het brugdek en de oever liggen los en veroorzaken trillingen en geluid. Ze ‘klap­peren’ als de bussen eroverheen rijden. Daar komen nieuwe stootplaten zoals deze betonnen platen heten.

Werkzaamheden ‘s nachts

In de nacht brengen we het asfalt aan, zodat de afsluiting van de busbaan zo kort mogelijk duurt. De asfaltwerkzaamheden zijn de stillere werkzaamheden vergeleken met het frezen van het oude asfalt, het ver­wijderen van de betonplaten etc. We hebben drie nach­ten nodig. In de eerste avond/nacht (vanaf circa 16.00 uur) slopen we het asfalt van de Nathalie Woodbrug. De vierde nacht is een reservenacht mocht het tegenzitten met het weer of andere onvoorziene omstandigheden.

Omleiding bussen

Voor het onderhoud van de busbaan tussen de Holly­woodlaan en de Hospitaaldreef is een omleiding van bussen nodig. Bussen van en naar Parkwijk rijden tijdens de omleiding door de Hollywoodlaan naar de Cinemadreef en Hospitaaldreef of andersom. Door­gaand verkeer door de Hollywoodlaan is niet mogelijk. Het bestemmingsverkeer wordt omgeleid via de Marty Feldmanstraat. Bewoners van de Hollywoodlaan kun­nen parkeren in de omliggende straten. Het verkeer dat ten zuiden van de busbaan moet zijn, rijdt via de Romy Schneiderweg. De bewoners van het Peter Sel­lershof rijden via de Marty Feldmanstraat.

Bij de Stadhuispromenade gaan de bussen de busbaan weer op. De bussen van en naar de Veluw­sekant gaan bij de Romy Schneiderweg naar de Veluwedreef en rijden via de Cinemadreef de om­leidingsroute voor de bussen en gaan bij de Stad­huispromenade weer de busbaan op en vice versa.

Vervangende bushaltes Greta Garboplantsoen en Flevoziekenhuis

De bushaltes aan het Greta Garboplantsoen komen te vervallen. Passagiers kunnen in- en uitstappen bij de tijdelijke haltes langs de busbaan ter hoogte van de Hollywoodlaan. De bushaltes bij het Flevoziekenhuis worden tijdelijk verplaatst naar de Hospitaaldreef.

Busbaanoversteken in de wijk

In Parkwijk zijn de busbaanoversteken afgesloten voor autoverkeer. Onder begeleiding van verkeersregelaars kunnen fietsers en voetgangers de busbaan overste­ken. Behalve tijdens werkzaamheden dan moet gebruik gemaakt worden van de eerstvolgende oversteek.

Fase 3

Herstel oude situatie in Hollywoodlaan en groenstrook Romy Schneiderweg

We brengen de drempel in de Hollywoodlaan aan de kant van de Cinemadreef weer aan en herstellen de situatie bij de kruising busbaan – Hollywoodlaan. De Hollywoodlaan is dan niet bereikbaar. Ook verwijde­ren we de tijdelijke keerlus in de grasstrook onder de hoogspanningsleiding bij de Romy Schneiderweg en herstellen het groen. Deze werkzaamheden zijn van maandag 19 tot en met vrijdag 23 juli gepland.

Alle omleidingen worden aangegeven met de beken­de gele borden.

Geschreven door