Ondanks corona blijven de bussen in Almere vaak rijden

Op 31 januari 2021 wijzigt de dienstregeling van allGo en R-net in Almere. Bij het opstellen van de nieuwe dienstregeling is het effect van corona op het aantal reizigers en het veranderde reisgedrag, mede van invloed geweest. Er zijn immers een stuk minder reizigers dan voorheen. Samen met de gemeente Almere als opdrachtgever en ROCOV Flevoland als reizigersvertegenwoordiging, heeft allGo gekeken hoe het hoogfrequente busnetwerk van Almere, zo goed mogelijk behouden kon blijven.

Met als uitgangspunt dat in het belang van onze reizigers er geen lijnen vervallen of flink minder bussen rondrijden. Dat is gelukt. De wijzigingen in de nieuwe dienstregeling zijn ook tijdelijk. Zodra de coronamaatregelen versoepelen en er weer meer reizigers gebruik maken van het OV, kijken wij hoe de dienstregeling weer kan worden uitgebreid. Aldus de woordvoerder

Alle allGo en R-net buslijnen in Almere blijven rijden en alle verbindingen blijven bestaan. Ook blijft het hoogfrequente netwerk behouden. Zo rijdt er ook na 31 januari in de spits op alle allGo M-lijnen minimaal elke 10 minuten een bus. En op de meeste lijnen zelfs vaker. Daarnaast blijven alle hele vroege en de laatste ritten rijden, zodat reizigers net als nu, altijd op hun bestemming kunnen komen. AllGo meet voortdurend de hoeveelheid reizigers in de bussen en houdt extra bussen stand-by. Wanneer het op ritten te druk wordt, kunnen deze worden ingezet. Op deze manier blijft het reizen in coronatijd comfortabel én verantwoord. 

M1 en M2

De drukke stadslijnen M1 en M2 blijven net zo vaak rijden als in de huidige dienstregeling. Hier veranderen voor de reiziger alleen de vertrektijden. Momenteel rijdt het nachtnet van allGo, nightGo, vanwege de horecasluiting niet. Zodra die maatregelen versoepelen en de nightGo lijnen weer gaan rijden, vinden er meteen structureel positieve wijzigingen plaats. De lijnen M1 en M2 gaan dan op vrijdag en zaterdag 24 uur per dag rijden. Deze buslijnen rijden dan tussen Almere Haven en Almere Buiten ieder half uur. Bovendien komt er op dat moment een nieuwe verbinding naar Amsterdam Centraal, waardoor reizigers ’s nachts vanuit Schiphol (via Amsterdam Centraal) naar Almere kunnen reizen met de bus. Wij denken dat veel reizigers die nieuwe verbinding gaan waarderen. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de nachtlijnen weer gaan rijden. Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona en de heropenen van de horeca.  

M3 en M6

Reizigers gaan ervaren dat de bussen van M3 en M6 vaak blijven rijden. In de spits rijdt er iedere 10 minuten een bus naar Noorderplassen en een deel van Muziekwijk. Op dit moment is dat iedere 7,5 minuut. Richting Kruidenwijk rijdt er iedere 4 tot 6 minuten een bus in beide richtingen. Hierdoor kunnen reizigers op het drukste gedeelte van de lijn ongeveer even vaak reizen als nu. In de rustige uren en op zaterdag rijdt er voortaan elke 15 minuten een bus naar Noorderplassen en een deel van Muziekwijk. Voorheen was dat iedere 10 minuten. Richting Kruidenwijk rijdt er iedere 6 tot 9 minuten een bus in beide richtingen. De belangrijkste aansluitingen blijven voor onze reizigers behouden.

M4, M5 en M7

Deze stadslijnen blijven vaak rijden. Omdat er, als gevolg van corona, minder reizigers gebruik maken van deze buslijnen, rijden de bussen in de spits voortaan iedere 6 minuten in plaats van iedere 5 minuten. Op de lijnen blijven de belangrijkste aansluitingen, waaronder de aansluiting tussen de M5 en M7 op station Parkwijk, behouden. Zodoende kunnen reizigers nog steeds blijven overstappen.

R-net

Voor reiziger op de R-net lijnen verandert er relatief weinig. De R-net bussen blijven rijden zoals in de huidige dienstregeling. Alleen de huidige extra ritten in de daluren van de buslijnen 322 en 326 stoppen met rijden. Daar is vanuit reizigersbehoefte onvoldoende vraag naar. De dienstregeling sluit voortaan wel beter aan bij de schooltijden van de scholen in Almere Poort. Ook blijven de aansluitingen op ’t Oor en Muiden P&R zoveel mogelijk behouden. Ook reizigers op de buslijnen 22, 24, 25 en 525 ervaren alleen wijzigingen op de vertrektijden. De frequentie blijft onveranderd. 

Alle informatie over de nieuwe dienstregeling is vanaf half januari te vinden op de website van allGo: allGobus.nl

Geschreven door