Provincie Flevoland sluit afslag Hogering-Hollandsedreef voor een periode van 2.5 jaar af

Bewoners en bedrijven die gebruik maken van de kruising Hollandsedreef en de ringweg kunnen 2,5 jaar geen gebruik maken van het kruispunt. ook de weg naar Almere Poort en de paarden manege gaat dicht. De afslag Herman Gorterweg zal nog even bereikbaar blijven. Echter gaat dit niet op voor de Neonweg. Ook dit bedrijven terrein zal via omleidingsroutes bereikbaar zijn.

Inmiddels zijn wij al door diverse bedrijven en bewoners benaderd dat zij zich voorgelogen voelen door de provincie en de gemeente. Immers ruim een jaar geleden hebben zij diverse informatie avonden gehouden en was er spraken van beperkte overlast alle wegen zouden tijdens de werkzaamheden gewoon bereikbaar zijn. Er zouden per kruising werkzaamheden plaatsvinden. Echter heeft de provincie en de gemeente nu afgesproken dat de werkzaamheden gelijktijdig plaatsvinden. Een reden om de verandering is niet echte gegeven tijdens het gesprek met mevr.. Hadders, project manager Hogering bij de provincie. En zeker was een lange afsluiting niet nodig. Helaas moeten de bewoners vaststellen dat ook hier weer de informatie niet in een keer is gedeeld maar met salami tactiek wordt meegedeeld.

Het gehele project is al met een jaar uitgesteld omdat er problemen waren met het maken van de nieuwe bekabeling die lagen op het nieuwe baanvak. Daar waren ook al verkeerde inschattingen gemaakt.

De provincie heeft afspraken gemaakt met gemeente Almere over omleiding routes. Men gaat ervan uit dat al het bestemmingsverkeer via de havendreef zal gebeuren. En mocht er overlast in de wijken zijn dan kan er mogelijk wat afsluitingen komen. Men geeft aan dat er geen sluipverkeer zal plaats vinden door het verkeer welke gebruik maken van de afslag Muziekwijk. De bewoners en bedrijven beraden zich over eventuele gerechtelijke maatregelen. De afsluitingen gaan per 1 juli 2020 in en zullen duren tot eind 2022. Dus ook tijdens de Floriade periode dat het verkeer op de ringwegen en de A6 al zwaar worden belast.

Meer informatie vindt u op de website van de provincie

Geschreven door