Tientallen extra gezinnen kloppen aan voor hulp bij het VoedselLoket Almere

VoedselLoket Almere levert sinds halverwege maart aan zestig á zeventig extra gezinnen voedsel. Volgens directeur Peter Mons komt dat grotendeels door de coronacrisis.

“Er zitten wel heel veel gezinnen tussen die echt corona-problemen hebben. Heel veel zzp’ers die hun inkomen zien wegvallen. En mensen die ontslagen raken en geen werk meer hebben, bijvoorbeeld in seizoensarbeid”, aldus Mons. De directeur hoort schrijnende verhalen. Zo vertelt hij over iemand waarvan het inkomen ineens wegviel terwijl er nog maar zestig euro op de rekening stond. “En daar moet alles van betaald worden.”

Mons verwacht dat het aantal gezinnen dat hulp nodig heeft nog verder zal toenemen. Op dit moment komt er nog genoeg voedsel binnen, onder meer via de inleverpunten in de stad.

Geschreven door