Toename sterfgevallen ook in Flevoland te zien

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ziet dat de sterfte in Nederland de laatste weken veel hoger dan normaal is. Voor de week van 30 maart tot 5 april is die stijging ook in Flevoland terug te zien. Dat blijkt uit cijfers van het CBS die vandaag bekend zijn gemaakt.

Het CBS verwerkt alle overlijdensberichten in Nederland en dus niet alleen de sterfgevallen door het coronavirus. De cijfers voor week 13 en 14 worden vergeleken met het weekgemiddelde van de eerste tien weken van 2020.

Voor heel Nederland is te zien dat in week 13 ruim 1300 meer mensen overleden dan gemiddeld. Voor week 14 wordt geschat dat ruim 2000 meer mensen zijn overleden dan gemiddeld. Deze cijfers vallen samen met de corona-epidemie, maar laten ook zien dat het officiële aantal sterfgevallen door COVID-19 een onderrapportage is ten opzichte van het werkelijke aantal sterfgevallen.

Voor Flevoland is de stijging van het aantal sterfgevallen vooral te zien in week 14. Het CBS schat dat in die week in totaal 63 Flevolanders overleden zijn. In de eerste tien weken van 2020 overleden gemiddeld 51 Flevolanders per week.

Officiële sterfgevallen door COVID-19
Het aantal mensen dat landelijk officieel is overleden aan de gevolgen van het coronavirus, is met 115 opgelopen tot 2511. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM.

Voor zover nu officieel bekend zijn vijftien patiënten uit Flevoland gestorven. De gemeente Urk laat weten zes sterfgevallen te tellen. Bij vier is besmetting met het coronavirus officieel vastgesteld en bij twee is de besmetting zo goed als zeker. Lelystad heeft inmiddels vier sterfgevallen door het coronavirus en Zeewolde twee. In de andere Flevolandse gemeenten is voor zover officieel bekend één sterfgeval door COVID-19 veroorzaakt. Gemeenten hebben aangekondigd nieuwe sterfgevallen alleen bij uitzondering bekend te maken.

Aantal besmettingen verder gestegen
Flevoland telt inmiddels 328 inwoners bij wie besmetting met het coronavirus via een test is vastgesteld. Dat zijn er 25 meer dan een dag geleden. In heel Nederland zijn nu 23.097 positieve tests geregistreerd.

Opnieuw meer ziekenhuisopnames in Flevoland
Uit de nieuwe gegevens blijkt dat tot nu toe voor 88 Almeerders ziekenhuisopname noodzakelijk is geweest. Lelystad volgt met 40 besmette inwoners die zijn opgenomen. Op Urk zijn 19 inwoners opgenomen in het ziekenhuis, en dat geldt ook voor Dronten. En in zowel Noordoostpolder als Zeewolde zijn 8 inwoners in het ziekenhuis opgenomen of zijn dat geweest.

In totaal is voor 182 Flevolanders opname in het ziekenhuis noodzakelijk geweest. Dat zijn er elf meer dan een dag geleden. Donderdag werden er zes nieuwe ziekenhuisopnames gemeld.

Kanttekeningen van het RIVM bij de cijfers
Het werkelijke aantal besmettingen ligt volgens het RIVM hoger omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Het gaat alleen nog om patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden, en om zorgverleners. Volgens GGD Flevoland is er in alle gevallen sprake van ‘het topje van de ijsberg’, omdat de GGD ervan uitgaat dat lang niet alle mensen met corona-achtige klachten in beeld zijn bij de gezondheidsorganisatie.

Het RIVM plaatst verder een disclaimer bij zowel het totale aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur, als ook het aantal nieuwe overledenen in Nederland. Het gaat om overledenen die de afgelopen dag door de GGD’en in Nederland zijn doorgegeven aan het RIVM, maar zij kunnen ook al enkele dagen eerder zijn overleden. Er kan dus een vertraging zitten in die aantallen. Hetzelfde geldt voor het doorgeven van nieuwe geregistreerde besmettingen. Deze kunnen enkele dagen oud zijn, maar door vertraging nu pas bij het totale aantal besmettingen opgeteld worden.

Mensen met vragen over het coronavirus kunnen terecht op de website van het RIVM: www.rivm.nl. Ook is er een landelijk publieksinformatienummer: 0800-1351. Scholen, bedrijven en andere organisaties kunnen met vragen terecht op www.rijksoverheid.nl/corona. Het algemene nummer van GGD Flevoland is beschikbaar voor specifieke vragen rondom gezondheid: 088-0029910.

Geschreven door