Uitnodiging ‘Thuis in Haven

In Almere Haven heeft (G)oud in Almere de afgelopen tijd gewerkt aan een netwerk en initiatieven voor en met ouderen. Almere Haven is namelijk een van de wijken in Almere waar de vergrijzing de komende tijd sterk toeneemt. (G)oud in Almere faciliteert en verbindt netwerkpartners om initiatieven te ontwikkelen, zodat inwoners waardig oud kunnen worden. Waardig benadrukt daarbij dat men met kwaliteit van leven oud moet kunnen worden én dat ouderen daarbij van waarde kunnen zijn voor hun buurt.

Vervolgontmoeting

In de laatste bijeenkomst in januari hebben alle betrokkenen afgesproken om in juni weer bij elkaar te komen. Het doel van een volgende ontmoeting is om elkaar te informeren en te versterken bij projecten. De gemeente kan zich goed voorstellen dat niet iedereen de projecten in deze periode de benodigde aandacht kan geven. Wel willen we graag met elkaar in contact blijven en de projecten zoveel mogelijk door laten gaan. Daarom nodigen wij je graag uit voor een online ontmoeting, om thuis met Haven bezig te zijn.

  • Datum: dinsdag 23 juni
  • Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur
  • Locatie: (waarschijnlijk) online. Te zijner tijd laten we weten hoe de bijeenkomst vorm krijgt.

Wil je erbij zijn, heb je een idee voor de bijeenkomst, een initiatief dat je wilt presenteren of een andere bijdrage, laat het ons weten!

Nieuw e-mailadres

Aanmeldingen, ideeën, vragen, opmerkingen voor (G)oud in Almere kun je vanaf nu sturen naar het nieuwe e-mailadres goudinalmere@almere.nl.

Geschreven door