Vakbond: sluit meermanscellen in gevangenissen

Vakbond FNV eist dat in gevangenissen alle meerpersoonscellen met onmiddellijke ingang dichtgaan. Dat is nodig, omdat de anderhalvemeter-regel hier niet is te handhaven en elke dag met voeten wordt getreden.

De bond doet haar oproep in een nieuwsbrief, maar heeft de eis ook voorgelegd aan de directie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Bestuurder Yntse Koenen zegt veel klachten van personeel te krijgen over de onwerkbare omstandigheden. DJI stelt dat gedetineerden bij elkaar mogen zitten omdat er binnen de gevangenismuren sprake is van een gezinssituatie.
De vakbond bestrijdt dat: ‘Er is absoluut geen sprake van een gezinssituatie”, aldus Koenen. Gedetineerden en personeel komen elkaar geregeld tegen binnen de gevangenismuren. Daarbij is de kans op besmetting zeer aanzienlijk.

‘Heropen de PI Almere’
In plaats van gedetineerden op te sluiten in meerpersoonscellen zouden ze volgens Koenen moeten worden verdeeld over leegstaande gevangenissen. Hij noemt de PI Almere, die eind 2018 is gesloten. Volgens de vakbondsbestuurder is het personeel dat daar werkte nog steeds bij DJI in dienst en kan gemakkelijk weer in hun oude werkomgeving aan de slag.
Een DJI-woordvoerder laat in een reactie weten dat “de mogelijkheid om gebruik te maken van gesloten inrichtingen niet wordt verkend, al is het maar omdat het niet mogelijk is om daar voldoende personeel te laten werken.”

Meerpersoonscellen in Lelystad
In Flevoland zitten er alleen gedetineerden in meerpersoonscellen in de PI Lelystad. Volgens een woordvoerder van DJI gaat het om maximaal vier per cel, hoewel er plek is voor zes. In de Oostvaarderskliniek voor TBS’ers in Almere zijn er geen meerpersoonscellen. Wel zijn er eenheden waar acht tot tien cliënten gewoonlijk tegelijk van de gemeenschappelijke woonruimte gebruik maken. Volgens een woordvoerder van de kliniek gebeurt dat vanwege de corona op dit moment niet. Cliënten zijn opgedeeld in kleinere groepen.

Eerder deze week uitte advocaat Jan-Jesse Lieftink kritiek op de maatregelen die minister Sander Dekker in gevangenissen en klinieken heeft genomen, waaronder de Oostvaarderskliniek.

Jongeren te dicht op elkaar in JJI’s
FNV-bestuurder Koenen heeft geen details over de justitiële jeugdinrichting Pluryn in Lelystad, maar krijgt berichten dat JJI’s zich niet aan de corona-richtlijnen houden. Groepen jonge gedetineerden worden niet verkleind en zitten nog steeds te dicht op elkaar.

De vakbond is blij dat personeel meer kan worden getest, maar wil dat dit op grotere schaal gebeurt. Ook moet er meer beschermende kleding voor gevangenissen en klinieken beschikbaar komen.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door