APOPA dient motie in voor een vierde oplossing voor de Floriade.

De fractievoorzitter Johan de Leeuw heeft een motie ingediend dat er een vierde optie onderzocht moet worden voor een aanpassing van het Floriade plan. In een eerder gesprek met de verkenner (Harry van Dorenmalen} aangesteld door het college had hij hier al om gevraagd.

Hij stelt dat de drie onderzochte mogelijkheden. zoals eerder gemeld niet voldoende zijn. Er moet een win win situatie ontstaan waar de bevolking van zal profiteren. De optie is wel genoemd in het rapport maar geen onderzoek naar gedaan. Hij wil dat nu wel onderzocht hebben.

Hij is van mening dat het project vervanging van gas moet worden omgezet naar waterstofgas. De benodigde installaties kunnen in het Floriade project worden opgenomen. Het is bekend dat de regering wil dat heel Nederland uiterlijk in 2050 van het gas af moet. Het huidige leidingenwerk wat er al ligt in Almere Buiten en Almere Haven kunnen blijven liggen en zijn compleet te gebruiken voor Waterstof gas. Alleen de CV’s dienen te worden vervangen. Hierdoor zal de kosten per huis veel minder uitkomen.

Deze week is ook een video online gekomen met een gesprek tussen de heer de Leeuw en Mario Withoud. De oud stadsdichter van Almere. Mario is geen onbekende van de politiek en is bekend in cultureel Almere

Geschreven door