Conflict dreigt over kostenverdeling Veiligheidsregio

Een nieuwe verdeling van de kosten leidt tot een mogelijk conflict binnen de Veiligheidsregio Flevoland. Het bestuur van de Veiligheidsregio wil de kosten op een andere manier verdelen over de zes Flevolandse gemeenten, waardoor Almere en Lelystad verhoudingsgewijs minder gaan betalen, maar onder andere Noordoostpolder en Zeewolde juist meer. Die twee gemeenten verzetten zich tegen het voornemen.

De gemeenteraad van Noordoostpolder praat maandagavond over de verhoging van de jaarlijkse bijdrage, en in Zeewolde is het donderdag onderwerp van discussie in de politiek.

Beide gemeenten hebben de Veiligheidsregio eerder dit jaar al in een brief verzocht om de verhoging aan te passen, maar dat heeft nergens toe geleid. Volgens fractievoorzitter Sjoerd de Boer van ChristenUnie/SGP in Noordoostpolder is de helft van de 1,4 miljoen verhoging verdedigbaar. Die zeven ton is bedoeld voor kwaliteitsverbetering waar de gemeente direct van profiteert. Voor dit bedrag zou de brandweer in Noordoostpolder onder meer twee extra beroepskrachten krijgen en weer een eigen hoogwerker. Deze assistentie moet nu nog vaak uit Lelystad en soms uit Kampen komen.

Als Noordoostpolder en Zeewolde, zoals het zich nu laat aanzien, niet akkoord gaan met de kostenverdeling, zal een geschillencommissie op zoek moeten naar een oplossing voor het conflict. Komt ook de geschillencommissie er niet uit, dan wordt de kwestie voorgelegd aan het provinciebestuur. Dat moet dan uiteindelijk bepalen of de nieuwe verdeelsleutel reëeel is.

De oude verdeling van de kosten binnen de veiligheidsregio was gebaseerd op historische gegevens en op het aantal inwoners. Bij de nieuwe verdeling is ook gekeken naar het oppervlakte van de gemeenten en naar de bebouwing en het aantal woonruimten in de gemeenten.

Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Flevoland, Politie, Brandweer Flevoland en de geneeskundige zorg (GHOR Flevoland). Veiligheidsregio Flevoland is er om de veiligheid tijdens een ramp of crisis te vergroten.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door