Coronavirus: Sport- en beweegactiviteiten aanbieden voor 19 jaar en ouder

Vanaf 11 mei 2020 is de nieuwe Noodverordening van kracht geworden. Hierdoor kunnen nu ook mensen van 19 jaar en ouder buiten sporten en bewegen, mits zij 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren. Wilt u sport- en/of beweegaanbod aanbieden voor deze doelgroep? Dien dan een verzoek in bij de gemeente Almere via sportentree@almere.nl

Uw verzoek dient te voldoen aan de algemene RIVM-richtlijnen, waarbij 1,5 meter afstand tussen de sporters/bewegers verplicht is. Graag ontvangen we uw plan waar de trainingstijden duidelijk in zijn aangegeven en hoe u verder invulling geeft aan de aangepaste sportmogelijkheden. Als u al een eerder goedgekeurd plan voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar heeft als sportaanbieder, dan vragen we om aan te geven of u ook sportaanbod voor de oudere doelgroep gaat geven. Ook hierop moet u dan aparte toestemming van de gemeente Almere ontvangen.

Een aantal uitgangspunten voor uw plan:

  • Geef aan hoe de sporters zich op de accommodatie verplaatsen en hoe de trainingen uitgevoerd worden met inachtneming van de 1,5 meter afstand tussen personen.
  • U moet zelf zorgen voor materialen als handgel, handschoenen, (extra) schoonmaakmiddelen voor materialen, (eventuele mondkapjes), etc. De gemeente voorziet hier niet in.
  • U kunt tijdens de sportactiviteiten geen gebruik maken van de kantine en kleedkamers. Ook toiletten moeten gesloten blijven. Alleen in noodgevallen kan hier gebruik van worden gemaakt via de sleutel die u bij een coördinator onder brengt. Denkt u ook aan het schoonmaken van de toiletten.
  • Als er handhavers en/of politie langs komt, moeten u en de aanwezigen op uw terrein hun aanwijzingen altijd opvolgen.

De sportbond/organisatie waar u bij aangesloten bent heeft protocollen ontwikkeld. Deze protocollen kunt u waar mogelijk verwerken in uw plan. Kijk voor meer informatie ook op rivm.nl of rijksoverheid.nl.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via sportentree@almere.nl

Geschreven door