D66 stelt vragen over meten luchtkwaliteit

D66 wil dat de gemeente stappen gaat zetten om de luchtkwaliteit en geluidsbelasting in Almere te meten. Nu stelt het college dat er geen geld is om dit te doen. D66-woordvoerder Ton Lesscher neemt hier geen genoegen mee: ‘Kijk naar alternatieve manieren om wél te blijven werken aan de kwaliteit van leven in onze stad.’

Een jaar geleden heeft de raad een voorstel van D66 aangenomen waarin het college de opdracht krijgt om de luchtkwaliteit en geluidsbelasting in Almere te meten. Het is de bedoeling om de stikstof- en fijnstofuitstoot te daadwerkelijk te meten en niet te berekenen zoals nu gebeurt. Hetzelfde geldt voor geluidsbelasting. Door dit te meten weet je hoe de situatie werkelijk is in Almere en kan je dus betere besluiten nemen om de gezondheid van de Almeerders te bevorderen.

Tot zover niets aan de hand; een meerderheid van de raad is het met D66 eens, het voorstel is duidelijk en inmiddels heeft de gemeente zelfs het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Geen vuiltje aan de lucht zou je zeggen. Maar het college treuzelt omdat zij is zijn om kosten te maken. 

Bedenk alternatieven 

D66 neemt hier geen genoegen mee en heeft inmiddels vragen gesteld. ‘We willen weten of het college van plan is om bij het RIVM een meetstation aan te vragen, mogelijk kan dat zelfs zelfs subsidie’ , aldus Lesscher. De partij vindt dat het juist nu van belang is de Almeerse luchtkwaliteit te meten. ‘Door de economische gevolgen van Corona is de lucht schoner dan normaal, je kunt nu heel goed een 0-punt creëren’, vervolgt Lesscher. Verder vindt D66 dat het college wel wat creatiever mag zijn. ‘De huidige ongunstige financiële situatie moet er niet toe leiden dat er niets meer gebeurt op dit gebied, integendeel er zijn best alternatieven te bedenken. Zo zou je een plan kunnen maken waarbij partners en bewoners worden gestimuleerd om mee te doen en zo een stadsbreed meet-netwerk op te zetten. Het gaat ons om een schone stad.’

Het college heeft zes  weken de tijd om de vragen te beantwoorden. U vindt de vragen hier

Geschreven door