Betrek de burger vaker bij beslissingen door de gemeente

D66 neemt met andere partijen initiatief voor betere participatie. D66 heeft samen met AP/OPA, PvdA en de VVD een initiatiefvoorstel gemaakt voor een nieuwe Participatienota. De vorige stamde uit 2013 en was nodig aan actualisatie toe. Participatie is steeds vaker onderwerp van discussie tijdens de raadsbesprekingen. De indieners willen dat de bewoners eerder en beter betrokken worden bij de plannen van de gemeente. Ook moet participatie beter worden geborgd bij de gemeente.

Almeerders ervaren steeds meer afstand ten aanzien van de gemeente. Of het nu gaat om bomenkap, de bouw van een appartementengebouw of geluidsoverlast van verkeer in een woonwijk, keer op keer schort het aan de participatie. Vaak gaat het om gebrekkige participatie of is er helemaal geen sprake van meedenken of meebeslissen. “Iedere keer laait de discussie weer op. Ook in de raad is het een terugkerend fenomeen, bewoners voelen zich niet gehoord”, aldus Ton Lesscher, fractie-assistent van D66. Hij is de initiatiefnemer van het voorstel om de bestaande Participatienota te actualiseren. “Van verschillende kanten ontvingen we als fractie signalen dat de burgerparticipatie niet goed ging. We werden benaderd door de BPA (Burgerparticipatie Almere) die hun zorgen overbrachten over hoe de gemeente omgaat met inspraak van bewoners. Ook vanuit de Almeerders zelf hoorden we regelmatig klachten dat er niet of slecht geluisterd wordt als het gaat om plannen of projecten.”

Bewoners veel meer betrekken

Juli 2019 kwam de partij al met een motie om burgerparticipatie weer structureel in te bedden in de gemeentelijke organisatie, deze is toen aangehouden omdat het college aankondigde zelf met dit onderwerp aan de gang te willen gaan.

D66 is blij dat andere partijen dit ook een belangrijk onderwerp vinden en mee wilden doen in het opstellen van een initiatiefvoorstel. Lesscher vervolgt: “In het kort komt het erop neer dat bewoners en wij als raad veel meer betrokken worden aan de voorkant. Denk dan aan ontwikkelingsplannen of bestemmingsplannen. Dat betekent geen verrassingen achteraf. Verder willen we dat er een expertteam in de gemeentelijke organisatie komt die stevig kan adviseren over participatie maar daar ook op toeziet dat het ook daadwerkelijk gebeurt.”

In het initiatiefvoorstel wordt aan het college de opdracht gegeven om de Participatienota te vernieuwen, tevens worden er verbeterpunten meegegeven zodat de participatie minder vrijblijvend en meer kader stellend wordt. “En het allerbelangrijkste: we willen de bewoners betrekken bij het opstellen van de nieuwe Participatienota”, besluit D66-er Ton Lesscher.

Vanavond wordt het initiatiefvoorstel besproken in de gemeenteraad:

https://almere.notubiz.nl/document/8897039/1

Geschreven door