Evenementen pas mogelijk als er een vaccin is.

Massale evenementen met een landelijke uitstraling mogen pas weer worden gehouden als er een vaccin is. Dat schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Kamer. ”En niemand weet hoe lang dat gaat duren. We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel.”

Tot nu toe was bekend dat evenementen in ieder geval tot 1 september niet door mochten gaan.

Onderzoek naar aanpak coronacrisis
De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid en andere betrokken partijen. Dit doet de raad mede op verzoek van het kabinet.

Bij het onderzoek kijkt de Onderzoeksraad onder meer naar de voorbereiding op een pandemie, de crisisbeheersing, de getroffen maatregelen en de uitfasering van deze maatregelen.

Kwetsbare mensen
Daarnaast kijkt de raad naar de effecten van de coronacrisis op de veiligheid van kwetsbare mensen in de samenleving, bijvoorbeeld door het wegvallen van reguliere zorg of maatschappelijke diensten.

Het doel van het onderzoek is om er lessen uit te trekken voor eventuele toekomstige epidemieën.

Geschreven door