Helft jongeren gebruikt vaker drugs in coronatijd

Bij ongeveer de helft van jongeren die wel eens drugs gebruikt, is het drugsgebruik in tijden van thuisquarantaine toegenomen. Ook gebruiken zij drugs vaker thuis en op straat, blijkt uit een enquêteonderzoek van Stichting TeamAlert.

De intelligente lockdown in Nederland heeft impact op het sociale leven van veel jongeren. Zij kunnen niet meer uitgaan, de festivals gaan niet door en ze kunnen moeilijker afspreken met hun vrienden. Stichting TeamAlert wilde met een enquête erachter komen of deze verandering van het sociale leven invloed heeft op het drugsgebruik onder jongeren. Daaruit komt naar voren dat bijna de helft van de drugs gebruikende jongeren vaker drugs is gaan gebruiken tijdens de thuisquarantaine.

Meer gebruik door verveling 
De reden waarom het drugsgebruik is toegenomen is volgens de jongeren simpelweg verveling. Ze geven aan dat er ten tijde van thuisquarantaine weinig anders te doen is, waardoor ze maar drugs gaan gebruiken. Toch geeft bijna 30% van de ondervraagden aan dat hun drugsgebruik juist is afgenomen. Daar wordt met name het gebrek aan feestjes en festivals en het niet kunnen afspreken met vrienden als redenen gegeven van hun verminderde drugsgebruik.

Omdat festivals niet doorgaan en uitgaansgelegenheden dicht zijn, is er ook een verschuiving van locatie waar de jongeren drugs gebruiken. Tijdens de intelligente lockdown gebruikte 76% van de ondervraagde jongeren thuis drugs, terwijl dat percentage voor de coronatijd op 61% lag. Daarnaast is de straat een populairdere plek geworden om drugs te gebruiken. Een derde van de jongeren gebruikt nu drugs op straat, terwijl dat voor de periode van thuisquarantaine op een kwart lag.

Lachgasgebruik gedaald 
Ten slotte is ook gevraagd welke soorten drugs de jongeren gebruiken voor en tijdens de coronatijd. Wat opvalt is dat het gebruik van lachgas onder de jongeren sterk is gedaald. Voor de coronacrisis gebruikte 43% van de ondervraagden lachgas, tijdens de coronacrisis is dat slechts 13%. Een mogelijke verklaring voor deze daling kan zijn dat lachgas een drug is die veelal in (vrienden)groepen wordt gebruikt. Aangezien tijdens de intelligente lockdown jongeren als groep niet bij elkaar mogen komen, is het te verwachten dat het lachgasgebruik afneemt.

Geschreven door