Hogering – Neonweg | langdurige werkzaamheden tussen Antenneweg en afslag Muziekwijk

De provincie start met werkzaamheden op 2 juni. Deze werkzaamheden moeten er toe leiden dat er twee ongelijke kruisingen komen.

anaf dinsdag 2 juni 2020 om 20.00 uur is het kruispunt van de Neonweg met de Hogering dicht. Dat betekent dat u vanaf de Neonweg niet meer rechtstreeks de Hogering op kunt rijden of kunt oversteken naar de Herman Gorterweg. Ook vanaf de Hogering is de afslag naar de Neonweg dicht. U kunt nog wel van de Hogering naar de Herman Gorterweg en omgekeerd; dit kruispunt blijft open. Tijdens de afsluiting wordt een omleidingsroute voor verkeer naar industrieterrein Hogekant ingesteld, via de Argonweg en Audioweg. Vanaf de Audioweg tot aan de busbaan geldt er tweerichtingsverkeer. Na de busbaan is er vanuit veiligheidsredenen éénrichtingsverkeer ingesteld tot aan het recyclingperron. Deze route levert buiten de spits minder dan 2 minuten extra reistijd op.

Werkzaamheden

De afsluiting is het gevolg van het aanbrengen van voorbelasting. Dit is nodig om te voorkomen dat de nieuw aan te leggen parallelrijbaan in de toekomst verzakt. Deze voorbelasting, in de vorm van bigbags (kunststof zakken) gevuld met zand en een zandpakket, moet minimaal 6 maanden blijven liggen. Om de voorbelasting te kunnen aanbrengen, wordt op dinsdag 2 juni 2020 om 20.00 uur gestart met het ombouwen van het kruispunt Hogering-Neonweg. Deze nacht worden de verkeerslichten en rijstroken aangepast. Het ombouwen van het kruispunt duurt één nacht (van 20.00 tot 06.00 uur). In deze nacht is ook de Hogering zelf dicht voor het verkeer. Een omleidingsroute wordt dan ingesteld. Na het ombouwen van het kruispunt wordt gestart met het aanbrengen van de voorbelasting. De Hogering zelf gaat dan weer open, de Neonweg blijft afgesloten. Na de voorbelastingsperiode, die tot en met het einde van het jaar duurt, wordt gestart met de bouw van de tunnelbak op dit kruispunt. Ook dat zal hinder voor het verkeer opleveren. Meer informatie over het project verbreding Hogering Almere leest u op de de dossierpagina.

Altijd op de hoogte via de BouwApp

Via de BouwApp informeren wij u over de werkzaamheden aan de Hogering. Wekelijks zal er door aannemer Gebr. Van der Lee een update worden geplaatst. Ook kunt u via de app rechtstreeks contact opnemen met het projectteam. De BouwApp kunt u gratis downloaden via de Appstore of Google Playstore. Via de zoekbalk kan het project ‘Hogering Almere’ worden toegevoegd. Of download de app door onderstaande QR-code te scannen met uw mobiel.

QR-code van de bouwapp

Geschreven door