Aantal aanmeldingen voor Zomerschool loopt storm

Het gaat hard met het aantal aanmeldingen voor de Zomerschool in Almere. Inmiddels hebben zo’n 450 leerlingen zich ingeschreven voor twee weken extra leertijd in de zomervakantie. Het doel van de Zomerschool is de kinderen extra ondersteuning te geven op het gebied van rekenen en begrijpend lezen, waardoor zij een betere start in het nieuwe schooljaar kunnen maken.

Volgens directeur Michiel Gerritsen is het aantal aanmeldingen hoger dan normaal door de coronacrisis. Sommige leerlingen hebben door het thuisblijven een achterstand opgelopen.

Elke groep heeft 16 tot 17 leerlingen en er staan twee leraren voor de klas. De school is gratis en start op 27 juli. Ieder kind dat door de school wordt aangemeld en waarbij er sprake is van een achterstand op het gebied van rekenen en begrijpend lezen, is welkom.

Van een lerarentekort is op de Zomerschool geen sprake. Gerritsen zegt zelfs leraren te moeten teleurstellen die ook tijdens de zomervakantie willen doorwerken. Studenten van de Pabo gaan namelijk lesgeven op de Zomerschool. Zo kunnen zij hun stage afronden en zonder achterstand aan het nieuwe leerjaar beginnen.

Bron Omroep Almere

Geschreven door