Minister van primair- en voortgezet onderwijs praat in Almere over lerarentekort

Demissionair minister van primair- en voortgezet onderwijs Mariëlle Paul bezocht  basisschool Digitalis in Almere Stad. Ze kwam daar praten over het toenemende leraren-, schoolleiders- en personeelstekort in het onderwijs. Verder is er gesproken over wat de schoolbesturen, opleiders en de gemeente Almere doen om dat probleem het hoofd te bieden. Een voorbeeld daarvan is ‘vernieuwend opleiden’, waarbij toekomstige leraren meer maatwerk in de opleiding krijgen en betere begeleiding. 

Het werkbezoek werd geopend door Suzanne Olivier, voorzitter van het college van bestuur van de Almeerse Scholen Groep. “Wij zijn hier bij elkaar om het grote vraagstuk van tekorten in het onderwijs aan te pakken. We moeten solidair zijn in een pioniersaanpak, die als doel heeft om perspectief te bieden, nu en in de toekomst, voor iedereen die hier onderwijs volgt. Dat valt of staat met voldoende leraren en schoolleiders. We kijken daarbij naar het benutten van al het potentieel in onze stad, waaronder mbo-studenten die les kunnen geven op scholen via vernieuwend opleiden.”

Oplopend lerarentekort

Almere is de snelst groeiende stad van Nederland. Het aantal leerlingen in het basisonderwijs neemt daardoor naar verwachting toe met 25 procent tot 2036. Hierdoor loopt ook het leraren- en schoolleiderstekort verder op, terwijl Almere nu al relatief gezien het grootse tekort in het onderwijs heeft. Om hier op in te spelen zijn er meer leraren en schoolleiders nodig, en dat is een grote uitdaging.

Om die uitdaging het hoofd te beiden is onder meer de Taskforce Onderwijsarbeidsmarkt van start gegaan, als onderdeel van de onderwijsregio Almere. “Hiermee wordt extra impuls gegeven aan de aanpak die al loopt voor het verhogen van de (zij-)instroom van studenten, leraren en schoolleiders. Verder zetten we daarmee in op het behouden van personeel dat al in de scholen werkt. Kinderen moeten bloeien in ons onderwijs, en als bestuurder maak ik mij daar iedere dag hard voor”, zegt Roelie Bosch, wethouder Onderwijs.

In Almere wordt verder geïnvesteerd in een betere loopbaanontwikkeling, professionalisering, en het verlagen van de werkdruk. Ook wordt er fors ingezet op aantrekkelijke loopbaanpaden en innovatie.

Foto: Links Minister Mariëlle Paul, midden wethouder Roelie Bosch en rechts Suzanne Olivier.(foto aangeleverd)

Geschreven door