Vandaag moet de gemeenteraad kleur bekennen over het collegevoorsel om door te gaan met de Floriade | Column Tjeerd Herrema

Maar hoe het Floriadefeestje eruit komt te zien is nog steeds niet scherp en verandert ook weer met het huidige voorstel met forse bijstelling van de cijfers. Veel meer kosten en risico’s voor de overheid (dus de belastingbetaler) en veel minder inkomsten bedrijfsleven en veel lagere spin off voor de stad.

Daarmee wordt de vraag van wie en voor wie dit feestje is, zeer relevant. De belangrijkste baten voor de stad; de groene wijk, de Aeres Hogeschool de versnelling stationsgebied, de A6-verbreding zijn al klaar of staan onomkeerbaar in de steigers. Voor de duurzame stad zijn de klimaatdoelstellingen nu leidend en is de minder innovatieve Floriade dan gedacht, niet meer de drager.

Het bedrijfsleven is nog de grootste pleitbezorger zo lijkt het, maar het VBA komt met een lange lijst aan voorwaarden voor steun en komt zelf noch haar leden met geld over de brug. Put your money where your mouth is, maar dat zal met de coronacrisis maar mondjesmaat gebeuren. Maar 5 % van het lokale bedrijfsleven profiteert trouwens van de fors ingeschrompelde grote wortel 🥕 die de stad zou krijgen in 2015. Deze is volgens het voorstel nu 25-35 mln, een daling tussen de 30-44 %. Onzekere extra omzet en gering als je de jaaromzet bekijkt.

Zoals het FD terecht stelt is er maar één moment om de Floriade anders te wegen en dat moment is nu. Er is echt een andere werkelijkheid ontstaan onafhankelijk van de vraag of je voorheen voor of tegenstander was van de Floriade. Dat zal de NTR en de BIE tegenover wie Almere contractuele verplichtingen heeft ook beseffen.


De BiE heeft zelf de spelregels drastisch veranderd door een land en tuinbouw Expo tegen alle regels in vlak voor de Floriade in Qatar toe te staan en de instemming om de grootste Wereldexpo ter wereld in Dubai te verschuiven waardoor deze sluit als de Floriade opengaat. Verschuiven zou dan nog een optie zijn en meer lucht geven aan de minder dan 700 dagen die nog resteren voor opening. Maar ook deze optie wordt afgewezen, kost handen vol extra geld en ook in die optie laat het bedrijfsleven het afweten.

Een afwegingsmoment als deze komt dus maar één keer langs en maakt het antwoord op de vraag van wie en voor wie dit feestje is zeer actueel. Is het een bestuurdersfeestje met een project gedoemd om te mislukken zoals Bas ten Brinke in datzelfde FD in februari stelde? Van wie en voor wie is het feestje? Beantwoordt die vraag en beoordeel dan het huidige voorstel. Wijsheid bij de afweging.

Geschreven door