CU: Kerk wil buiten zingen

Om kerkgangers in Almere weer kans te geven diensten en missen bij te wonen en daar samen te zingen, zouden ‘hagenpreken’ in ere hersteld moeten worden. De ChristenUnie (CU) wil van het college van B en W weten aan welke regels die moeten voldoen.

De afgelopen maanden konden kerken in Almere niet optimaal functioneren. Sinds 1 juni zijn diensten met maximaal dertig mensen toegestaan. Zingen in de kerk is echter nog risicovol. Daarom willen gelovigen diensten in de openlucht van bossen en parken houden.

Hagenpreken werden in de zeventiende eeuw gehouden door aanhangers van Calvijn, omdat hun openlijke diensten verboden waren. Voorgangers preekten dan in de openlucht.

Hoewel zingen in de kerk niet verboden is, gebeurt het momenteel nauwelijks, omdat tijdens zang Covid-19 verspreid kan worden. In de buitenlucht is daarvoor minder gevaar. Zingen is volgens de CU een essentieel en onvervreemdbaar element van kerkdiensten.

Raadslid Hans van Dijk vraagt burgemeester en wethouders of kerkdiensten moeten worden aangemerkt als manifestatie, demonstratie of betoging.

Geschreven door