Flevoziekenhuis start met COVID-nazorgpoli

Het Flevoziekenhuis is sinds begin juni gestart met een nieuwe COVID-nazorgpoli. De COVID-nazorgpoli is opgericht om mensen de juiste zorg en ondersteuning te bieden nadat zij COVID-19 hebben gehad. COVID-19 is de ziekte die veroorzaakt wordt door het coronavirus. 

Mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest vanwege COVID-19 kunnen (nog steeds) last hebben van gezondheidsklachten als zij thuis verder herstellen. Ook mensen die thuis COVID-19 hebben doorgemaakt kunnen aanhoudend last hebben van klachten. Dit kunnen zowel lichamelijke als psychische klachten zijn. 

De COVID-nazorgpoli bestaat uit een team van artsen, verpleegkundig specialisten en paramedici met verschillende specialisaties: 
•    Longgeneeskunde
•    Interne geneeskunde: infectieziekten, ouderengeneeskunde, vasculaire geneeskunde
•    Medisch maatschappelijk werk
•    Diëtetiek
•    Fysiotherapie

De leden van dit team nemen (telefonisch) contact op met patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen met COVID-19 om te vragen hoe het met ze gaat. De mensen die thuis verbleven kunnen via een huisarts worden verwezen naar het Flevoziekenhuis voor een (telefonische) afspraak. Als het nodig is verwijst de arts door naar een gespecialiseerde afdeling, of de eerste lijn voor verder onderzoek en/of ondersteuning.  

Geschreven door