Geen verbod op demonstraties Rechts in Verzet in woonwijken

Het stadsbestuur van Almere gaat demonstraties van Rechts in Verzet in woonwijken niet verbieden. Dat blijkt uit antwoorden van burgemeester en wethouders op vragen van NIDA Almere. De vragen werden gesteld naar aanleiding van een kleine demonstratie van Rechts in Verzet op 15 mei, waarbij een buurtbewoner gewond raakte.

Demonstraties kunnen alleen worden verboden ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer of om wanorde te voorkomen, laat het stadsbestuur weten. Bij de aankondiging van de betoging was geen reden om die te verbieden. Er zijn wel voorwaarden gesteld, zoals dat er niet meer dan 30 personen mochten demonstreren.

Tijdens de demonstratie in mei ontstond er ruzie tussen een buurtbewoner en een betoger. De buurtbewoner brak daarbij een heup. NIDA wilde ook van het stadsbestuur weten of dit niet voorkomen had kunnen worden en waarom de demonstratie na dit incident niet is beëindigd.

Geen reden om in te grijpen
‘Er was geen signaal en er was geen aanleiding te veronderstellen dat dit contact zou escaleren. Er was dan ook op dat moment geen grondslag om in te grijpen’, staat er in de antwoorden. Daarnaast is de burgemeester terughoudend in het beëindigen van demonstraties omdat er eerst wordt gekeken of er andere maatregelen getroffen kunnen worden. Na het incident zijn er afspraken gemaakt met de betogers en de buurt, en zijn de demonstranten afgeschermd.

Volgens NIDA-raadslid Hassan Buyatui heeft Rechts in Verzet meer demonstraties aangekondigd in de Staatsliedenwijk. Buyatui noemt dit soort aankondigingen ‘escalerend van aard’. De partij stelt verder dat een deel van de buurt niet wist dat er een demonstratie zou plaatsvinden. Ook waren buurtbewoners het niets eens met de tekst op het spandoek: ‘Geen Moskee in Onze Straat’. De betogers kwamen namelijk niet eens uit Almere.

Vrijheid van meningsuiting
Het stadsbestuur heeft daarop laten weten dat er vooraf contact geweest is met de klankbordgroep in de buurt, bestaande uit onder andere de moskee, de school en vijf bewoners. Ook was er met de politie afgesproken dat ze zich zo zouden opstellen dat bewoners vragen aan hen konden stellen. Over de tekst op het spandoek wil het stadsbestuur kwijt dat dit valt onder de vrijheid van meningsuiting. Vanwege dat grondrecht mag een demonstratie nooit verboden worden op basis van de inhoud.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door