Tekort gemeente richting 100 miljoen euro

Het financieel tekort van de gemeente Almere loopt verder op. Eerder werd gezegd dat het tekort tot en met 2024 zo’n 76 miljoen euro bedraagt. Nu is dat al 92.3 miljoen euro geworden.

Dat komt omdat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders de wens hebben uitgesproken om de Floriade 2022 door te laten gaan. Die keuze kost de gemeente 16.3 miljoen euro extra.

Het is nog niet duidelijk hoe de gemeente dat enorme tekort gaat oplossen. Wethouder van Financiën Julius Lindenbergh is de zogeheten meicirculaire aan het bestuderen. Dat is een document dat weergeeft hoeveel de gemeente Almere uit het gemeentefonds krijgt.

Ook wil de wethouder de komende maanden alle uitgaven van de gemeente onder de loep nemen. Uiterlijk in oktober komt hij met voorstellen hoe het college van burgemeester en wethouder denkt te gaan bezuinigen.

Het tekort van de gemeente kan nog verder oplopen omdat de extra kosten die de gemeente heeft gemaakt door de coronacrisis nog niet zijn meegerekend.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door