AAP op zoek naar nieuwe donateurs

Het lukt stichting AAP al jaren niet om het aantal donateurs op peil te houden. Dat daalt al jaren en het afgelopen jaar zakte het zelfs tot onder de 50.000.

Een jaar eerder, in 2018, had het goede doel nog bijna 55.000 geldschieters.

Hoewel er in 2019 via fondsenwerving wel bijna 8 miljoen is binnengekomen – iets meer dan het jaar ervoor, maakt de stichting zich zorgen. Het goede doel kan niet voortbestaan zonder de financiële steun van donateurs.

Verklaring voor dalende trend

AAP stelt in haar jaarverslag dat de donateurs van de stichting wat meer op leeftijd zijn. Zij geven vaak aan dat ze AAP niet langer financieel kunnen steunen. Ook kon de organisatie te weinig mensen inzetten om nieuwe donateurs te werven. Verder wijst AAP naar de aangescherpte eisen voor telemarketing en straatwerving, waardoor het moeilijker is geworden geld bijeen te krijgen.

Nieuwe campagne

AAP is hoopvol gestemd over de nieuwe Vriendencampagne die dit jaar is gestart. In de campagne worden drie dieren centraal gezet, die mensen kunnen adopteren. Dat heeft al gezorgd voor een lichte stijging van mensen die de stichting structureel steunen. Daarnaast wil de organisatie mensen meer betrekken door bestaande donateurs beter te informeren over het beleid.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door