De #Wooncrisis in Almere: week 46 in 2023


Almeerse woningzoekenden en liberale social engineering: ruim aanbod voor wie € 74.000 of meer verdient en een schraal aanbod voor wie tot modaal verdient.

Het aanbod in week 46 bestaat uit 7 sociale huurwoningen, een woning in de midden huur, 51 dure huurwoningen en 891 koopwoningen van € 350.000 en meer. Geen nieuwbouw sociale huur en dus maar 7 woningen voor 20.000 actief woningzoekenden.

Woningzoeker
Tienduizenden Almeerders zijn op zoek naar een woning. WoningNet registreert jaarlijks meer dan 20.000 actieve kandidaten voor een betaalbare sociale huurwoning. Hoeveel kandidaten via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend.
Het wekelijkse aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en het aanbod van koop- en huurwoningen op Funda is wel bekend. Een aanbod dat voornamelijk huishoudens met twee keer modaal en meer bedient.

Sociale huur en dure huur
WoningNet biedt in week 46 van dit jaar weer slechts 7 sociale huurwoningen met een prijs tot € 808 aan. Dat aanbod is weer even schaars als gebruikelijk. Geen nieuwbouw deze week. Verder deze week één midden huurwoning op WoningNet voor wie meer dan € 44.895 en minder dan € 58.009 verdient en niets op Funda.
Een sociale huurwoning krijgt via verloting een nieuwe bewoner. De andere zes sociale huurwoningen gaan naar kandidaten met de langste wachttijd (inschrijfduur). Deze keer geen doelgroepen.

Funda
De website van Funda biedt zowel zicht op het aanbod van huurwoningen in de vrije sector als koopwoningen in Almere. Deze week geen midden-huur woningen bij Funda. In week 46 wel 51 huurwoningen aan met een prijs van € 1.250 tot € 2.650. De vijf woningen met een prijs tussen de € 1.000 en € 1.250 zijn al onder bod.
Daarnaast 1.060 koopwoningen, waarvan slechts een beperkt deel betaalbaar voor kopers met een modaal inkomen tot € 40.000. Het aanbod op Funda overtreft dat van WoningNet ruimschoot met een factor 158.  

Nauwelijks betaalbare koop
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is met 3 woningen iets schaarser dan in week 45.
Voor wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 54.000 tot 74.000) te besteden heeft is het aanbod in week 46 iets geslonken: 166 woningen en geen 177.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 74.000 tot € 100.000) op zak heeft in week 46 iets minder keuze: 511 (was in week 45: 513) huizen. Dat is meer dan twee keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.
Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 100.000 tot € 200.000) heeft de koper in week 46 ook iets minder keus dan een week eerder: 345 (was in week 45: 348).
Wie meer dan een € 1.000.000 aan een woning kan uitgeven heeft in week 46 juist veel meer keus dan de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 26 (was in week 44: 24). Het aantal woningzoekenden in Almere dat € 1.000.000 of meer te besteden heeft is overigens aanzienlijk lager dan 20.000. Daardoor is de slaagkans van woningzoekenden met een modaal inkomen veel kleiner.

Almeerse trend: wonen al maar minder betaalbaar
Almere is in 1976 begonnen met voldoende ruimte voor inwoners met een bescheiden inkomen:  huurders van betaalbare sociale huurwoningen. Decennialang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale – en dus betaalbare – woning.
Na het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat veranderd. Slechts een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. In 2023 is de trend in Almere: veel (te) duur aanbod voor wie jaarlijks € 74.000 of meer verdient en veel te weinig voor Almeerders die zich met een inkomen van € 50.000 of minder moeten zien te redden.

In ambities kun je niet wonen
Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere.
Nul20 laat weten dat de nieuwbouw in Almere ver achter blijft bij de ambitie van de liberale wethouder Julius Lindenberg.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’: liberale social engineering
Wie wekelijks het betaalbare aanbod bekijkt en dat vergelijkt met het overwegend (veel te) dure aanbod kan de conclusie trekken dat Almere dankzij liberaal woonbeleid onmiskenbaar door de ondergrens van fatsoenlijke volkshuisvesting is gezakt. Dat kan gerust worden gekwalificeerd als de liberale versie van social engineering… 

John van der Pauw

Geschreven door