Er komen laptops voor arme gezinnen als het aan Nida ligt

Leerlingen die een laptop niet kunnen betalen, moeten die krijgen. Een laptop is namelijk ook na de zomervakantie nodig om lessen te volgen. Dat vindt de politieke partij NIDA Almere. Het gaat volgens fractievoorzitter Hassan Buyatui om leerlingen van de basisschool tot het mbo.

De rijksoverheid stelde eerder voor heel Nederland een subsidie van 2,5 miljoen euro beschikbaar zodat alle kinderen tijdens de coronaperiode thuis onderwijs konden volgen.

Scholen konden na een inventarisatie doorgeven hoeveel kinderen hiervoor in aanmerking kwamen. Volgens Buyatui zijn er 400 laptops uitgedeeld, maar dat is volgens hem hem niet voldoende omdat niet alle kinderen in beeld waren. Daarnaast vindt hij dat laptops niet in bruikleen moeten worden gegeven, ze zijn ook na corona nodig omdat veel scholen nu hebben geïnvesteerd in online lespakketten. De eenmansfractie zal donderdagavond een motie in.

Geschreven door