Geloof in circulair spelen

Gemeente Almere heeft samen met BTL (onderdeel van idverde), Donkergroen en Krinkels het convenant ‘Samen op Avontuur’ ondertekend.

Gemeente Almere vindt het belangrijk dat iedereen buiten kan bewegen en dat we hierbij bijdragen aan een duurzame wereld. Daarom wordt een aantal speelplekken opnieuw ingericht op basis van een circulaire economie. Het slim hergebruiken of herbestemmen van bestaande elementen vanuit de buurt en de stad en het gebruik van duurzame materialen zijn belangrijke onderdelen van de circulaire economie. In Almere gebruiken we vrijgekomen materialen van de speelplekken opnieuw. Een gekapte boom wordt een nieuw speeltoestel, oude stenen krijgen een tweede leven in een insectenhotel of delen van een oud speeltoestel worden opnieuw gebruikt zodat een nieuwe kopen niet nodig is.

Geschreven door