Steunpunt voor hulp bij indicatie ouderen gestart

Zorggroep Almere heeft een Klant-servicepunt geopend dat ondersteuning geeft bij verhuizing van ouderen naar een woonzorgcentrum.

Veel familieleden worstelen met de wirwar aan regels die een rol spelen bij indicatie en verhuizing. De Zorggroep vindt dat nodig omdat Almere vergrijst. De roep om extra ondersteuning voor ouderen neemt toe.

Het servicepunt biedt hulp en is via een telefoonnummer (036.545.4778) en een website bereikbaar. De site geeft onder andere informatie over locaties en de beschikbare woonruimte.

Daarnaast zijn alle locaties te bekijken via filmpjes die het gebouw tonen. Ook is een rekentool toegevoegd zodat direct inzichtelijk is wat het Centraal Administratie Kantoor hierbij aan eigen bijdrage vraagt.

Geschreven door