Uitgebreide editie Zomerschool Almere van start

Maandag 27 juli gaat de Zomerschool in Almere van start. Twee weken lang krijgen bijna 550 Almeerse basisschoolleerlingen extra aandacht op het gebied van woordenschat, rekenen en begrijpend lezen. Kinderen van groep 4 tot en met groep 8 krijgen met deelname aan de Zomerschool de kans om zich extra te ontwikkelen en goed voorbereid te starten met het nieuwe schooljaar.  

Anders dan de voorgaande jaren is dit jaar – in verband met Covid-19 – het aantal plekken voor de Zomerschool met 250 plekken uitgebreid. Daarvoor heeft de gemeente extra middelen uitgetrokken. Wethouder Roelie Bosch van Onderwijs is erg blij dat de uitbreiding op korte termijn gerealiseerd kon worden: “We zijn blij te zien dat er goed gebruik gemaakt wordt van dit aanbod en een eventuele vertraging voor leerlingen zo wordt ingelopen of beperkt.” Het aanmelden van de leerlingen voor de Zomerschool verloopt via de eigen basisschool. Inmiddels is de inschrijving gesloten en zijn er geen plekken meer beschikbaar. Deelname aan de Zomerschool is kosteloos.

Les in kleine klassen
In groepen van maximaal 20 leerlingen krijgen de kinderen extra reken- en woordenschatlessen aangeboden. Dit wordt afgewisseld met uitdagende workshops waarin kinderen de lesstof toepassen. Door de kleinere klassen is er meer aandacht voor de individuele behoefte van de leerling. De lessen worden gegeven door leerkrachten (in dienst van verschillende Almeerse schoolbesturen) die zich hier vrijwillig voor inzetten, aangevuld met een groep studenten van de Pabo Windesheim.

Meerdere locaties Almere
De Zomerschool is geopend van 27 juli tot en met 7 augustus. Normaal vindt de Zomerschool alleen plaats in het Helen Parkhurst in Almere. Maar door de flinke uitbreiding in plekken dit jaar zijn er door Scholengemeenschap ASG en Prisma extra locaties beschikbaar gesteld in Almere Poort en Almere Buiten. De Zomerschool keert jaarlijks terug en wordt in Almere georganiseerd door scholengroep ASG onder leiding van Michiel Gerritsen.  Meer informatie Zomerschool Almere: www.zomerschool.asg.nl.  

Foto Facebook

Geschreven door