Waarom lokale energie vanaf nu steeds meer de norm wordt

De coronacrisis heeft onze generatie in een ongekende situatie gebracht. Maar het is ook juist deze situatie die ons anders gaat leren denken, ook over onze energievoorziening. De coronacrisis heeft onze afhankelijkheid blootgelegd en laat zien dat wanneer we een gezamenlijk doel hebben, we  sneller kunnen schakelen.

Al sinds 2013 probeert Urgenda door middel van de welbekende Klimaatzaak voor elkaar te krijgen dat de Nederlandse Staat haar verantwoordelijkheid neemt in het klimaatprobleem. En dat kan. Dat bewijst onder andere het 54puntenplan. Helaas schieten de genomen maatregelen te kort. Totdat we dit jaar te maken kregen met een gedwongen versie. Zo is de hoeveelheid CO2 wereldwijd in 4 maanden tijd met 9 procent gedaald. Natuurlijk is er niets positief aan de oorzaak hiervan en hebben de getroffen maatregelen veel verstrekkende negatieve gevolgen. Maar wat dit wel laat zien, is dat we, wanneer we samenwerken en een gemeenschappelijk belang hebben, veel voor elkaar kunnen krijgen. En daar is lokale energie bij uitstek geschikt voor.

Veel burgers hebben inmiddels het heft in eigen handen genomen, omdat zij volop kansen zien om hun eigen buurt te vergroenen. Daarom worden er door het hele land talloze energiecoöperaties opgezet, zodat Nederland van onderaf verduurzaamt. En dat doen we ook hier, via De Groene Reus | om. Omdat buurten en wijken nu samen beslissen en direct meeprofiteren, worden belangrijke drempels voor het realiseren van meer duurzame opwek weggenomen. Dankzij lokale energie zijn mensen namelijk bereid om juist wel met verduurzaming aan de slag te gaan. Coöperatieve energie heeft daarmee een vlucht genomen. Zo toont de Lokale Energie Monitor 2019 dat er in 2019 70% meer duurzame energie is opgewekt door burgercollectieven dan in 2018 en dat er inmiddels zo’n 85.000 Nederlanders meedoen. Nu we met zijn allen inzien wat we voor elkaar kunnen krijgen en dat we vervolgens ook met elkaar kunnen profiteren, zal dit alleen maar toenemen. Zo hebben de coöperaties binnen het om | nieuwe energie collectief, waar De Groene Reus | om eigenaar van is, al meer dan 100 lokale projecten kunnen ontwikkelen met een opwek voor honderdduizenden huishoudens.

Niet meer afhankelijk van de energiereuzen

Als de coronacrisis ons een ding heeft geleerd, is het dat we niet langer afhankelijk willen zijn van anderen. Wanneer productie in het buitenland stil komt te liggen of het politieke klimaat verandert, heeft dat een grote impact op de hele samenleving. Daarom willen burgers zelf kunnen beslissen over en profiteren van hun energievoorziening en dat kan bij uitstek via het coöperatieve model. Klanten van traditionele leveranciers zijn van hen afhankelijk hoe energie wordt opgewekt (met kolen, kernenergie of duurzaam) en waar dit wordt gedaan. Maar klanten van De Groene Reus | om bepalen het zelf: hoe er wordt opgewekt, waar er wordt opgewekt en wat er wordt gedaan met de opbrengsten. In een wereld waarin er met de herkomst van energie vaak wordt gesjoemeld, biedt deze transparantie een welkome oplossing.

De urgentie neemt toe

Dit jaar leert ons dat onze leefwereld zomaar ineens op zijn kop kan staan. We voelen allemaal direct de gevolgen en daarom zit er een groot verschil tussen de aanpak van het coronavirus en de aanpak van het klimaatprobleem. Omdat we de gevolgen van de coronacrisis direct merken, hebben we snel kunnen handelen. Het tastbaar maken van klimaatverandering is daarentegen een lastige opgave. Mensen voelen het niet en daarom wordt er ook nog niet naar gehandeld. Het is opmerkelijk dat we ons nu wel zorgen maken om onze oudere of zieke dierbaren en daar naar handelen, maar ons niet genoeg zorgen maken over de wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen gaan opgroeien. Door de crisis gaat dit verschuiven, want we hebben de effecten op ons milieu nu zelf ervaren. Bijna driekwart van de Nederlanders geeft nu bijvoorbeeld al aan minder gebruik van de auto te willen gaan maken. Coöperatieve energie maakt het gemakkelijker om naar die nieuwe urgentie te handelen. Omdat de winst ten goede komt aan nieuwe duurzame projecten en het verlagen van de energietarieven, komt er steeds meer duurzame energie beschikbaar voor een lagere prijs. Coöperatieve energie neemt alle drempels weg, waardoor iedereen eenvoudig kan meedoen

Geschreven door