Miljoenen extra voor schrijnende armoede

Almere wil een sociale, duurzame en gezonde stad zijn voor alle inwoners. Het afgelopen jaar is de bestaanszekerheid van meer Almeerders door hogere prijzen voor energie en hoge inflatie onder druk komen te staan. Samen met inwoners en maatschappelijke partners werkt Almere (college en de gemeenteraad) aan het tegengaan van (energie-)armoede en het verduurzamen van de stad. Steeds meer mensen hebben moeite rond te komen en houden minder geld over. Ook om energiezuinige aanpassingen te doen aan hun woning. Terwijl juist energiebesparende maatregelen, zoals het beter isoleren van een huis en hebben van zonnepanelen winst kan opleveren.

Almere helpt

Reden voor de gemeente om inwoners te helpen als het gaat om armoedebestrijding en bijvoorbeeld het betalen van de energierekening. Dat doen we met maatregelen die staan in het Aanvalsplan Armoede en Energie. Om de gemeentelijke regelingen en de energiebesparende maatregelen onder de aandacht te brengen van de inwoners gaan we hen op verschillende manieren informeren. Zo gaan we inwoners wijzen op welke regelingen ze recht hebben en hoe zij geholpen kunnen worden om op bijvoorbeeld energie te besparen. In de communicatie rondom armoede en energie heeft de gemeente extra aandacht voor laaggeletterden. Het aanvalsplan is een dynamisch plan, afhankelijk van de omstandigheden die zich ontwikkelen en opvattingen van de raad passen we onze acties aan. Hieronder een aantal maatregelen: 

De gemeente helpt 5.000 Almeerse huishoudens met energieadvies en energiebesparende maatregelen      

Het project ‘Energiehulp aan huis’ is een project waarbij 5.000 huishoudens worden geholpen met energiebesparende maatregelen om het energieverbruik te verminderen. Vorige week zijn al 200 huisbezoeken uitgevoerd en mensen reageren heel enthousiast. Energiefixers gaan bij mensen langs die de energietoeslag hebben ontvangen in onder andere de Stedenwijk om advies te geven en brengen bijvoorbeeld radiatorfolie en tochtstrippen aan om de energierekening omlaag te brengen. De andere wijken die meegenomen worden zijn Staatsliedenwijk, Almere Haven Centrum, De Hoven, de Werven, Molenbuurt en Bouwmeesterbuurt. Voor de uitvoering van dit project is als voorwaarde gesteld dat er minstens zes werkervaringsplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of studenten worden gecreëerd.

Er is extra ondersteuning voor inwoners beschikbaar via de FIXbrigade

Voor inwoners die niet woonachtig zijn in de buurten waar het project ‘Energiehulp aan Huis’ start, maar die wel aan de voorwaarden voldoen, is er ondersteuning beschikbaar via de FIXbrigade. De FIXbrigade biedt ondersteuning bij het uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen aan woningen.

Advies op een laagdrempelige en toegankelijke plek in Almere Haven

Er komt een plek in dit stadsdeel waar inwoners laagdrempelig terecht kunnen met vragen en advies rondom energie.  Afhankelijk van de hulpvraag gaat dit over (energie)advies, het lenen van klein gereedschap en klein bouwmateriaal. Met deze locatie wil de gemeente experimenteren met nieuwe vormen van dienstverlening: toegankelijk en dicht bij inwoners. De gemeente zorgt ervoor dat vragen die elders horen, overgedragen worden aan het wijkteam.

Meer geld voor duurzame gebruiksgoederen in de bijzondere bijstand

Almere verhoogt de structureel de percentages voor bijzondere bijstand, als het gaat om woninginrichting van 40% naar 70% van de Nibudnorm. Als het gaat om elektrische apparatuur, zoals witgoed en laptops naar 100% van de Nibudnorm. 

De leeftijdsgrens voor de kostendelersnorm is verhoogd

Kinderen van bijstandsgerechtigde ouders kunnen langer thuis wonen, zonder dat hun ouders op hun uitkering worden gekort; de zogenoemde kostendelersnorm is verhoogd van 21 naar 27 jaar. Hiermee wordt voorkomen dat jongeren vroegtijdig uit huis moeten en/of dat ouders minder geld te besteden hebben. Ook past Almere grotere inkomensvrijlating toe bij mensen die in deeltijd werken en aanvullende bijstand krijgen. Zij komen in aanmerking voor een inkomensvrijlating van 15%. 

Regelingen onder de loep

Almere ziet dat er inwoners zijn die onvoldoende op de hoogte zijn van regelingen in de bijzondere bijstand en geen gebruikmaken van kwijtscheldingsregelingen. We nemen het (niet-)gebruik van regelingen onder de loep en verwachten de eerste resultaten voor de zomer 2023. Ook werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de gemeentelijke voorzieningen.

Meer mensen krijgen energietoeslag

Ongeveer 1.000 Almeerse huishoudens, die eerder geen recht hadden op de energietoeslag, krijgen dat nu toch. De norm voor het ontvangen van energietoeslag wordt van 120% van het sociaal minimum naar 125% verhoogd. Wel moet er Den Haag er nog een wet worden gewijzigd voordat de energietoeslag kan worden uitbetaald. Dat wordt naar verwachting in juni 2023 bekend. Dat betekent dat het geld in tweede helft van dit jaar zal worden uitbetaald.

Bestrijding armoede en schuldhulp

Noodhulporganisaties zoals de Voedselbank, het Jeugdfonds Sport en Cultuur, het Fonds voor Bijzondere Noden en het Rode Kruis blijven subsidies krijgen voor schrijnende gevallen. Daarnaast worden inwoners met betalingsachterstanden benaderd zodat zij vroegtijdig geholpen kunnen worden. Voor de maatregelen wordt zo’n 18 miljoen euro uitgetrokken. Graag lichten de portefeuillehouders Froukje de Jonge en Alexander Sprong de maatregelen toe

Geschreven door