Basis onder culturele infrastructuur podiumkunsten dreigt weg te vallen

Almeerse theatergezelschappen niet gehonoreerd door Fonds Podiumkunsten

Maandag 3 augustus heeft het Fonds Podiumkunsten de adviezen voor de meerjarige productiesubsidies 2021 – 2024 bekend gemaakt. Uit de door hen bijgeleverde tekst en uitleg blijkt dat regionale spreiding en de functie van gezelschappen in de regio van het fonds geen hoge prioriteit hebben gekregen.

De ruggengraat van onze podiumkunsten: de gezelschappen Vis à Vis en Suburbia, beide positief beoordeeld worden niet gehonoreerd. Ook nieuwe aanvragers Gouden Haas, Black Pencil en Apollo Ensemble worden niet gehonoreerd.

Steun van het Rijk is hard nodig
Voor inwoners in Flevoland is cultuur noodzakelijk en wenselijk. Cultuur om te beleven, cultuur om te maken, cultuur voor iedereen. De groei van de culturele infrastructuur heeft geen gelijke tred gehouden met de groei van het aantal inwoners. Ook in de komende jaren groeit de regio verder, met in Almere en Lelystad een groeiopgave van tenminste 150.000 inwoners. Dit is een integrale verstedelijkingsopgave. Om de culturele infrastructuur te laten meegroeien is de steun van het Rijk hard nodig

Wethouder Kunst & Cultuur Hilde van Garderen: “We zijn enorm geschrokken en ook boos over dit nieuws. Als dit zo doorgaat, dan betekent dit dat er geen professioneel theater voor volwassenen meer gemaakt zal kunnen worden. Dat betekent dat we, als een van de top 10 grootste steden in Nederland, alleen nog een jeugdtheater hebben. En dat vinden wij onacceptabel! We zullen het hier ook niet bij laten. Zodra de Tweede Kamer terug is van zomerreces, gaan we er alles aan doen om hier aandacht voor te vragen.”

“Dit resultaat is teleurstellend! Nadat het Ministerie het initiatief nam voor de regioprofielen, waar de Flevolandse er één van is, hadden we goede hoop voor een betere spreiding van rijkssubsidies. Dit advies leidt juist tot het verlies van twee van de drie rijksgesubsidieerde instellingen en dat is onbegrijpelijk en totaal ongewenst. We gaan in overleg met het Rijk over deze situatie.”geeft gedeputeerde Michiel Rijsberman aan.

Amendement
Drie jaar geleden werd – na een amendement vanuit de kamer – € 8,6 miljoen aan het Fonds Podiumkunsten toegevoegd. Het was een belangrijke erkenning voor de essentiële rol die 36 instellingen, meerjarig ondersteund via het Fonds Podiumkunsten, spelen in regio’s en steden door het hele land. Dat dit budget er nu weer afgehaald is wreekt zich wat een enorme kaalslag die de adviezen voor 2021-2024 teweeg brengt.

Jos van Hulst, zakelijk leider theatergezelschap Suburbia: “De honoreringen van vandaag zijn een grote klap voor de podiumkunsten. Kijk ik naar Suburbia dan ben ik blij dat de commissie goed gezien heeft waar we de komende jaren voor staan: talentontwikkeling, jonge makers, nieuw werk. Dat wij niet zijn gehonoreerd staat haaks op het oordeel van dezelfde commissie dat ons werk grote zeggingskracht heeft voor het publiek en de lof van de commissie voor het structureel samenwerken met andere instellingen zoals BonteHond, Theater Na De Dam, Kunstlinie Almere Flevoland en Staatsbosbeheer. Onbegrijpelijk en surrealistisch is dit.”

Ook Mascha Selhorst, zakelijk team Vis à Vis geeft aan: “Vis à Vis is binnen Nederland enig in haar soort. We worden dan ook door de commissie gezien als een zeer interessante toevoeging op het podiumkunsten landschap. Oorspronkelijk, met een eigen signatuur. Als Vis à Vis verdwijnt, verdwijnt het genre van grootschalig beeldend buitentheater. In combinatie met de grote en gevarieerde publieksopkomst is de beoordeling van de commissie in combinatie met de uitslag verbazingwekkend. En dat is een understatement.”

Geschreven door