Gemeente kan kappen aan Westerdreef

De gemeente hoeft niet te wachten met het kappen van bomen aan de Westerdreef in Haven. Een motie van SP en PvdD daarover krijgt in de gemeenteraad onvoldoende steun.

Bij de herinrichting van de weg zijn veiligheid, groen, wensen van bewoners en het Bomenkader van de gemeente leidend. De abelen aan de dreef kunnen nu gevaar opleveren omdat ze instabiel zijn.

Omwonenden maakten bezwaar tegen het kappen en presenteerden 1200 handtekeningen van medestanders. De gemeenteraad vindt afspraken in het Bomenkader zwaarder wegen.

“We hebben begrip voor passie van bewoners die groen willen beschermen”, zei raadslid Ellian van de VVD. “Kappen is vervelend, maar soms moet je zo’n beslissing nemen.”

Wethouder Van Garderen herinnerde eraan dat al 120 bomen moesten worden weggehaald omdat ze een gevaar vormden. De raad ziet geen heil in een second opinion die de SP zelf laat uitvoeren. Dat middel wordt niet erkend als instrument van het Bomenkader.

Van Garderen wijst fasering van het kappen af. Die zou teveel hinder opleveren. De wethouder benadrukt dat inwoners bij werk aan een hoofdboomstructuur niet gehoord, maar slechts geïnformeerd moeten worden.

Geschreven door