SP: Strijd voor de bomen gaat door

Uit overdreven angst voor schadeclaims, wordt aan de Westerdreef nu een veel grotere schade aangericht aan de leefbaarheid, biodiversiteit, klimaataanpassing en de gezondheid van mens en dier. Een enorme teleurstelling voor de bewoners en alle Almeerders die zich daarvoor inzetten. Maar de strijd voor de bomen van Almere gaat door!

Staakten 25 november de stemmen in de gemeenteraad nog, op 9 december werd de motie van de SP en PvdD voor het behoud van de iconische “Tunnel van Groen” met 19 tegen 26 stemmen verworpen. Leefbaar Almere stemde onverwachts tegen de motie, die op hun eigen verzoek was aangepast! Ook een PvdA- en een PVV-raadslid stemden plotseling tegengesteld aan 2 weken eerder. Was dit niet gebeurd dan was de Westerdreef gered.

Europese norm voor gebouwen te streng voor bomen

De Wageningse boomexpert Kopinga bracht in opdracht van de SP een second opinion uit. Er is niets mis met die bomen, concludeerde hij, met 40 jaar zijn ze pas op de helft van hun verwachte levensduur. Ook bracht hij advies uit over het aangepaste kapplan van B&W: De gehanteerde Europese veiligheidsnorm, ontwikkeld voor de windbelasting op gebouwen, is te streng voor bomen, concludeerde hij: uit de trekproeven blijkt dat ze veilig zijn. Bij hun verdere groei zullen ze alleen maar veiliger worden, doordat de verhouding hoogte-stamdikte gunstiger wordt.

Actie heeft veel opgeleverd

Onze strijd voor de bomen van Almere gaat door. Straks komen de Oosterdreef en al die andere groene longen van de stad aan de beurt. Ondanks de teleurstelling heeft onze actie samen met de bewoners veel opgeleverd. Volgens het oorspronkelijke plan waren vorig jaar al zonder enige inbreng van de gemeenteraad ALLE bomen gekapt en vervangen door slechts een handje vol smalle Iepen van slechts 1 soort: Ulmus ‘New Horizon’ (!). Nu worden in het Noordelijke deel van de Westerdreef alleen 137 Abelen gekapt, maar blijven de andere bomen (Platanen, Eiken, Haagbeuken, Linden, Robinia’s) gespaard en zoveel mogelijk ook de ondergroei. In het Zuidelijk deel worden de Abelen gefaseerd vervangen over een periode van ca 15 jaar. Op advies van Kopinga bestaat de nieuwe aanplant uit ca 10 verschillende soorten resistente Iepen. Ook komen er 10 volwassen Lindenbomen uit het Bomendepot.

Niet meer buiten gemeenteraad om

Verder is bereikt dat natuurlijk gedrag van bomen zoals schaduw, pluisjes en bladafval geen rol meer mag spelen bij de kapoverwegingen. Ook moet de onstabiliteit/onveiligheid van bomen voortaan worden bewezen. Daarbij moeten de strenge Europese veiligheidsnormen voor de windbelasting op gebouwen, natuurlijk aangepast worden voor bomen. Dat kan eenvoudig gemotiveerd en gebeurt elders al in de praktijk. Tot slot is door onze actie bereikt dat besluiten met zo’n enorme impact voor onze stad, niet meer stilletjes buiten de gemeenteraad om kunnen worden genomen. Natuurlijk moeten er in die raad dan wel meer mensen zitten met hart voor de bomen en mensen die de wetenschap zwaarder laten wegen dan schijnveiligheid.

Geschreven door