Gemeenteraad: vaker fysiek vergaderen

De gemeenteraad gaat vanaf donderdag niet alleen meer gebruik maken van videovergaderingen. Raadsleden vinden dat ze door echt bijeen te komen, beter meningen kunnen uitwisselen.

De vaste vergaderzalen zijn echter merendeels ongeschikt. Alleen de raadzaal is geschikt om met alle fracties debatten te voeren. De Burgerzaal zou wél groot genoeg zijn, maar ligt ver van de raadzaal en beschikt niet over de vereiste techniek.

De gemeente bekijkt nu of de grootste vergaderzaal van de Politieke Markt aangepast kan worden. In dat geval kunnen maximaal dertien raadsleden vergaderen – het aantal fracties in de raad.

Bekeken wordt ook of de raadzaal anders kan worden ingericht om zoveel mogelijk op de ‘ouderwetse’ manier te vergaderen.

Geschreven door